www.what2do.co.il

בית המשפט החזיר החלטה לנאמן - לא נימק כיאות את דחיית תביעת החוב

דרגו את המאמר

בית המשפט קיבל ערעור על החלטת נאמן בגין נימוקים לא ענייניים

בית המשפט קבע כי נאמן אשר דחה תביעת חוב מבלי להביא לכך נימוק ראוי ומבלי שניתנה לנושה זכות להגן על טיעוניו, יאלץ לשקול את קביעתו פעם נוספת.

 

התביעה שלפנינו עוסקת בתביעת חוב שהגישה חברה בגין עבודות אשר ביצעה בעבור חברה אחרת שנכסיה הוקפאו בצו בית משפט ומונה להם נאמן. החברה אשר דרשה את החוב, הציגה בגינו חשבוניות מתאימות וטענה כי לא שולמו לה כל התשלומים בעבורן.

 

לטענתה, התקבלה תביעת החוב שלה בחלקה בלבד, ולא הייתה התייחסות מלאה לכלל החובות אשר נטענו בה. החברה התובעת טענה כי הנאמן לא התייחס באופן רציני ומנומק לשלל החובות ולא הביא סיבות ראויות לקבלת התביעה בחלקה בלבד. אי לכך, הנאמן אשר אמור להיות זרועו הארוכה של בית המשפט, פעל בחוסר תום לב.

 

הנאמן - ידו הארוכה של בית המשפט


שופט בית המשפט השלום, עטאף עיילבוני, קבע בפסק דינו כי על הנאמן לנמק את החלטותיו באופן שאינו משתמע לשני פנים וחובה זו איננה בגדר דרישה טכנית גרידא, כי אם עניין מהותי ועקרוני בו מחוייב הנאמן מתוקף מעמדו המיוחד. השופט הזכיר כי החלטתו של נאמן אשר מונה על ידי בית המשפט, כמוה כמו החלטה של בית המשפט עצמו.


השופט הוסיף וקבע כי על הנאמן לפרוס בפניו של נושה הטוען לחוב נימוקים מפורטים וראויים במידה וסבור הוא כי יש לדחות את תביעתו, אם באופן חלקי ואם באופן מלא. הנמקה זו, הינה הוכחה חלוטה בעבור הנושה כי עניינו נידון בכובד ראש על ידי הנאמן ורק בטרם הפעיל האחרון שיקול דעת רציני – החליט הוא לדחות תביעתו.


נימוקיו של נאמן בנוגע לדחיית תביעות חוב של נושים מהווים לא פעם עילות לערעור בערכאות המתאימות, ובאין נימוק ראוי, יש להחזיר את ההחלטה לידיו של הנאמן על מנת שינמק את דחיית התביעה או יקבלה.

 

הנאמן חייב להעניק לנושה יכולת להציג את טיעוניו


בית המשפט ציין כי לא די בכך שלא נימק הנאמן את החלטתו לדחות את תביעת החוב של הנושה המערער לפניו, לא העניק הוא לנושה לטעון את טיעוני כמתבקש ולהציג את עמדתו בפניו. זכות הטיעון הנגדי, בדומה לחובת ההנמקה, הינה זכות אשר איננה טכנית אלא מהותית ועניינית. פעמים רבות, הטיעונים אשר מציג נאמן בעת דיון זה, מהווים את בסיסו של ערעור על החלטתו בבית המשפט. זאת ועוד, הנאמן מונה כאמור על ידי בית המשפט, אי לכך חייב הוא בעשיית צדק משפטי, וכזה יושג רק במעמד שני צדדים בעלי דין.


השופט פסק לבסוף כי במקרה דנן, בעוד הנאמן אינו מציג כל נימוק ענייני לדחיית תביעת החוב, ולא מאפשר לנושה להציג את טיעוניו באופן הוגן, יש להשיב את תביעת החוב לנאמן לצורך בירור נוסף, בו ישמעו גם טענותיו של הנושה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיהו חייב ?

מיהו חייב בהליכי פשיטת רגל? מהם התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל? כיצד עושים זאת נכון? 

שלבים עיקריים בהליך פשיטת רגל

מהם השלבים העיקריים בהליכי פשיטת רגל? כיצד מתחילה פשיטת רגל וכיצד היא מסתיימת? מתי מגיעים לפשרה? 

כונס נכסים- מהם תפקידי הכונס בפשיטת רגל?

הכונס יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט. תפקידיו לבדוק את התנהגותו של החייב ושל הנאמן כולל פיקוח. כיצד מבצע הכונס את תפקידו ? ... 

מהם התנאים לבקשת פשיטת רגל?

מהם התנאים לבקשה לפשיטת רגל באם הנך החייב או הנושה? 

נאמן בהליך פשיטת רגל

נאמן בהליך פשיטת רגל

מהו נאמן בהליך פשיטת רגל? מי ממנה אותו? האם החלטתו היא סופית?  

פשיטת רגל - כיצד תתקבל ההחלטה?

השאלה העיקרית העומדת לפני בית המשפט בדונו בשאלה האם להכריז את החייב פושט רגל לפי בקשתו היא האם פעל בתום לב... 

פשיטת רגל עקב חובות הימורים, האם ייתכן?

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של חייב להכריז עליו כפושט רגל, וזאת למרות שחובותיו מקורם בהימורים? 

הברחת נכסים לפני פשיטת רגל

האם בית המשפט רשאי להורות על ביטול העברת נכסים של חייב העומד בפני פשיטת רגל, כאשר הוכח שהעברה נעשתה מתוך תרמית ולחברה שהוקמה במיוחד לשם הברחת נכסים? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.