www.what2do.co.il

ההתנגדות להסדר החוב הוגשה חמש שנים לאחר חתימתו

דרגו את המאמר

דחיית תביעה לביטול הסדר חוב שנחתם בין בנק לחייבת לפני חמש שנים


התובעת בתביעה שלפנינו מתגוררת בדירה, אותה רכשה עם בעלה. בעלה של התובעת ניהל עסקים, אשר בשלב מסוים קרסו ובעקבות כך הוכרז האחרון כפושט רגל.


בשנת 1996 חתמה התובעת על כתב ערבות מתמדת, בלתי מוגבלת בסכום, לחובותיה של חברת בעלה. שלוש שנים לאחר מכן חתמה התובעת על שטר משכנתא שנייה לטובת הבנק, על מנת להבטיח חובותיהם של בני הזוג. חודשיים לאחר מכן, נכתב כתב תיקון לשטר המשכנתא ובו הוספה חברת הבעל כלווה נוספת, פרט לתובעת ובעלה.

  

מבקשת למחוק אותה ואת המשכנתא מערבות לחובות החברה


התובעת ביקשה מבית המשפט להמציא בעבורה פסק דין הצהרתי לפיו נעדר שטר המשכנתא תוקף כלפיה ואי לכך, מנוע הבנק לפעול בפעולות כנגדה. זאת ועוד, התובעת אף מבקשת למחוק את המשכנתא ולקבוע כי איננה ערבה לחובות החברה. התובענה שלפנינו הינה בקשה לסילוק בקשתה של התובעת על הסף, אשר הוגשה על ידי הבנק.


במסגרת הליכי פשיטת רגל, שהתנהלו נגד בעלה של התובעת, הגיש הבנק בקשה למתן הוראות ולקבלת היתר למימוש המשכנתא בהליכי הוצל"פ, שננקטו על ידו. הבקשה להוראות הוגשה כמתחייב מ"הלכת גרבש", בה נקבע כי נושה מובטח, רשאי להגיש בקשה למתן הוראות, במסגרת הליכי פשיטת רגל, כדי לאפשר לו להמשיך בהליכי מימוש המשכנתא לטובתו.

  

לא התייצבה לדיון

 

התובעת הגישה התנגדות לבקשה למתן הוראות, אך משלא התייצבה לדיון, קבע בית המשפט כי יש להרשות לבנק הפועלים להמשיך בהליכי מימוש המשכנתא במהירות המרבית ובאופן שבתוך חודשיים, ימסור לכונס הנכסים הרשמי דיווח מלא על פעולותיו. התובעת טענה כי לא ידעה על מועד הדיון, ולכן הסכים ב"כ של הבנק לבטל ההחלטה ונקבע דיון מחודש.


הבנק מבסס טענותיו על הסכם חוב אשר נחתם בינו לבין התובעת באוקטובר 2004 ובו הודו בני הזוג בקיומו של חוב בסך 1,450,000 ₪. הבנק טען כי מעיון בנוסחו המלא של הסדר החוב החתום, ניתן ללמוד, סכום של 850,000 ₪ מתוך יתרת החוב היה אמור להיפרס בתנאי הלוואה, על מנת לאפשר לחברה ולערביה "לחזור למסלול", והוא נעשה לבקשת בעלה של התובעת. לסיכום טענותיו טוען הבנק כי מאחר שהסדר החוב לא בוטל, התובעת מושתקת כיום מהעלאת טענותיה, לרבות ביחס לעשיית המשכנתא, היקף ערבותה לחובות החברה, ונכונות חובות החברה כלפי הבנק.

 

דחיית תביעה על הסף, אימתי?


התובעת טוענת לעומת טענות אלו כי לא ידעה על מי היא חותמת וכי פרטי הסדר החוב נתגלו אליה טיפין טיפין מבעלה וממסמכים שצורפו על ידי הבנק בהליכי ההוצאה לפועל ובתיק פשיטת הרגל.


בית המשפט קיבל את עמדתו של הבנק וקבע כי דין התביעה להידחות על הסף. צעד משפטי זה אינו דבר של מה בכך שכן בית משפט אינו דוחה בנקל תביעות טרם התפתח דיון מעמיק בעניינן. הלכה פסוקה היא, כי בית המשפט ישתמש בסמכותו למחוק תביעה על הסף רק במקרים בהם יהיה ברור, כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל, על יסוד הטענות המבססות את תביעתו, את הסעד המבוקש.

 

חמש שנים לא הוגשה בקשת התנגדות להסדר


הבקשה לדחיית התביעה על הסף נסמכה על העובדה שמאז חתימת הסדר החוב ובמשך כחמש שנים, עד ליום הגשת התביעה, לא ניתנה הודעת ביטול מטעם התובעת ביחס אליו, ופרט לטענות של אי-ידיעת פרטים ולמידתם טיפין טיפין מפי בעלה, לא העלתה התובעת טענות ממשיות כלפיו. טענותיה של התובעת, כי לא ידעה שהבנק פעל בניגוד לחוק ולהוראות המפקח, ואף הטעה אותה במשך 5 שנים הן טענות סתמיות.

 

לא זו אף אזו, אפילו טענתה כי זמן קצר לפני החתימה נודע לה מבעלה, לראשונה, שהחברה חייבת לבנק מיליוני שקלים, אינה מתיישבת עם העובדה שהתובעת חתמה על ההסדר ולא ביקשה במשך שנים לבטלו.

 

התובעת יכלה לטעון כנגד ההסדר לאורך התקופה, למרות שהוא הוזכר עוד בבקשת מימוש המשכנתא שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל, אשר החלה את הסכסוך דנן. אין ספק כי הליכי ההוצאה לפועל והאיום העולה מהם רבצו על התובעת, אך הצעתו של הבנק לסילוק החוב בתנאי ההלוואה שניתנה לבני הזוג הינה תמורה הולמת, שניתנה לחברה ולבני הזוג, ע"פ בקשתם ואגב חתימתם.


אי לכך, קבע בית המשפט כי התובעת מושתקת ומנועה מהעלאת טענות נגד הסדר החוב, שלא קוים במשך שנים על ידי הצדדים, ואילץ את הבנק להמשיך בהליכי מימוש המשכנתא.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיהו חייב ?

מיהו חייב בהליכי פשיטת רגל? מהם התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל? כיצד עושים זאת נכון? 

שלבים עיקריים בהליך פשיטת רגל

מהם השלבים העיקריים בהליכי פשיטת רגל? כיצד מתחילה פשיטת רגל וכיצד היא מסתיימת? מתי מגיעים לפשרה? 

כונס נכסים- מהם תפקידי הכונס בפשיטת רגל?

הכונס יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט. תפקידיו לבדוק את התנהגותו של החייב ושל הנאמן כולל פיקוח. כיצד מבצע הכונס את תפקידו ? ... 

מהם התנאים לבקשת פשיטת רגל?

מהם התנאים לבקשה לפשיטת רגל באם הנך החייב או הנושה? 

נאמן בהליך פשיטת רגל

נאמן בהליך פשיטת רגל

מהו נאמן בהליך פשיטת רגל? מי ממנה אותו? האם החלטתו היא סופית?  

פשיטת רגל - כיצד תתקבל ההחלטה?

השאלה העיקרית העומדת לפני בית המשפט בדונו בשאלה האם להכריז את החייב פושט רגל לפי בקשתו היא האם פעל בתום לב... 

פשיטת רגל עקב חובות הימורים, האם ייתכן?

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של חייב להכריז עליו כפושט רגל, וזאת למרות שחובותיו מקורם בהימורים? 

הברחת נכסים לפני פשיטת רגל

האם בית המשפט רשאי להורות על ביטול העברת נכסים של חייב העומד בפני פשיטת רגל, כאשר הוכח שהעברה נעשתה מתוך תרמית ולחברה שהוקמה במיוחד לשם הברחת נכסים? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.