www.what2do.co.il

דמי הודעה מוקדמת בתור חוב בדין קדימה ולא הוצאות הקפאה

דרגו את המאמר

האם דמי הודעה מוקדמת לעובדים מהווים חוב בדין קדימה?

 

בית המשפט נדרש לבחון האם דמי ההודעה מוקדמת לפיטורים הינם הוצאות הקפאה או שמא מדובר בחלק אינטגראלי משכר העבודה ועל כן זהו חוב בדין קדימה.

 

הלכה פסוקה היא כי ישנן שתי גישות בעניין זה. הגישה הראשונה, הקרויה הלכת נורטל, קובעת כי דמי ההודעה המוקדמת הינם הוצאות הקפאה. לעומתה עומדת הגישה השנייה, הלכת מפעלי פלדה, אשר גורסת כי דמי ההודעה המוקדמת הינם חלק משכרו של העובד ועל כן הם חובות בדין קדימה. האם במקרה של פירוק חברה, יש לשלם לעובדים מיד את דמי ההודעה המוקדמת, כפי שאמור להשתלם שכרם, או שמא ניתן להקפיא הליכים בעניין זה?


השופט יוסף שפירא אשר בחן סוגיה זו לאחרונה קבע כי אין לראות בדמי ההודעה המוקדמת כהוצאות הקפאה. השופט ציין כי מדובר בתפיסה אשר עלולה לפגוע בעובדים ולהביא לפיטוריהם בסמוך ככל הניתן למועד הגשת הקפאת ההליכים ("ערב הקפאת ההליכים" כדברי השופט).

 

אי לכך, הרציונאל הסוציאלי העומד מאחורי מהות דמי ההודעה המוקדמת איננו מאפשר לנאמן לראות בהם כהוצאות הקפאה. זאת ועוד, השופט הוסיף כי המחוקק לא ראה לנכון להפריד בין דמי ההודעה המוקדמת לבין שכר העובדים, ועל כן אין מקום לבצע הפרדה זו במסגרת הפסיקה. מכל האמור לעיל נקבע כי יש לשלם את דמי ההודעה המוקדמת בתור חוב בדין קדימה, על פי הסדרי הנושים.
 

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיהו חייב ?

מיהו חייב בהליכי פשיטת רגל? מהם התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל? כיצד עושים זאת נכון? 

שלבים עיקריים בהליך פשיטת רגל

מהם השלבים העיקריים בהליכי פשיטת רגל? כיצד מתחילה פשיטת רגל וכיצד היא מסתיימת? מתי מגיעים לפשרה? 

כונס נכסים- מהם תפקידי הכונס בפשיטת רגל?

הכונס יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט. תפקידיו לבדוק את התנהגותו של החייב ושל הנאמן כולל פיקוח. כיצד מבצע הכונס את תפקידו ? ... 

מהם התנאים לבקשת פשיטת רגל?

מהם התנאים לבקשה לפשיטת רגל באם הנך החייב או הנושה? 

נאמן בהליך פשיטת רגל

נאמן בהליך פשיטת רגל

מהו נאמן בהליך פשיטת רגל? מי ממנה אותו? האם החלטתו היא סופית?  

פשיטת רגל - כיצד תתקבל ההחלטה?

השאלה העיקרית העומדת לפני בית המשפט בדונו בשאלה האם להכריז את החייב פושט רגל לפי בקשתו היא האם פעל בתום לב... 

פשיטת רגל עקב חובות הימורים, האם ייתכן?

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של חייב להכריז עליו כפושט רגל, וזאת למרות שחובותיו מקורם בהימורים? 

הברחת נכסים לפני פשיטת רגל

האם בית המשפט רשאי להורות על ביטול העברת נכסים של חייב העומד בפני פשיטת רגל, כאשר הוכח שהעברה נעשתה מתוך תרמית ולחברה שהוקמה במיוחד לשם הברחת נכסים? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.