www.what2do.co.il

העברת הליכים לבית משפט השלום בהליך פשיטת רגל, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

העברת הליכים לבית משפט השלום בהליך פשיטת רגל, באילו מקרים?

בית המשפט המוסמך לדון ולהכריע בענייני פשיטת רגל הוא בית המשפט המחוזי, עם זאת, שר המשפטים רשאי להעניק לבית משפט השלום, סמכות לדון בענייני פשיטת רגל ואף רשאי להגביל בצו את סמכותו.

 

סעיף 172 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט המוסמך לדון ולהכריע בהליכי פשיטת רגל הוא בית המשפט המחוזי, כאשר הוא דן בשופט אחד. ברוב המקרים הליכי פשיטת רגל נפתחים בבית המשפט שבמחוז מגורי החייב או מקום בית העסק העיקרי שלו או במקום שבו נמצאים רוב נכסיו.

 

סמכויותיו של בית המשפט בענייני פשיטת רגל רבות ומגוונות, בין היתר הוא מחליט האם לאשר או לדחות את בקשת פשיטת רגל, אשר הוגשה בידי החייב או בידי הנושים. הוא רשאי, בהתאם לחוות דעת הכונס הרשמי והמלצותיו, להכריז על החייב כפושט רגל, ועליו לבחון את תום לבו של החייב הן בשלב יצירת החובות, והן בשלב מאוחר יותר, במסגרת הליך פשיטת הרגל עצמו. בית המשפט בוחן את התנהלותו של החייב לאחר מתן צו הכינוס ולאורך כל ההליך.

 

נוסף על כך, רשאי בית המשפט רשאי לאשר הסדר עם הנושים לפני צו כינוס או אחרי הכרזת פשיטת רגל, על פי שיקול דעתו. בתום ההליך מחליט בית המשפט האם יש לתת לחייב צו הפטר, הפוטר אותו מחובותיו, פרט לחובות שההפטר לא חל עליהם, ומאפשר לו לפתוח דף כלכלי חדש בחייו, ללא חובות.

 

שיקוליו המרכזיים של בית המשפט למתן הפטר הם: תום לבו של החייב, גילו ומצבו הרפואי, מידת שיתוף הפעולה של החייב עם הכונס הרשמי והנאמן לצורך מימוש נכסיו, התועלת שתצמח לנושים מסיום ההליך, משך הזמן שחלף ועוד. בית המשפט רשאי לתת צו הפטר מידי, הפטר מותנה, או לדחות את הבקשה.

 

סמכות בית משפט השלום בהליך פשיטת רגל

 

הסמכות לקבלת החלטות, למתן צווים ולביטולם נתונה לבית המשפט המחוזי, עם זאת, על פי סעיף 173 לפקודה, שר המשפטים רשאי, להעניק לבית משפט השלום, סמכות לענייני פשיטת רגל ואף רשאי להגביל בצו את סמכותו. בכפוף להגבלות שבצו יהיו לבית משפט שהוסמך, כל הכוח והסמכות של בית משפט מחוזי בענייני פשיטת רגל, בנוסף לסמכותו הרגילה, וצווי בית המשפט ייאכפו בדרך שנקבעה.

 

במקרה שבית המשפט המחוזי סבר כי עניין מסוים שלפניו ניתן לטיפול כיאות בבית משפט שלום בתחום סמכותו, הוא רשאי להעביר את העניין לאותו בית משפט, וישיבות בבית משפט השלום לדיון בענייני פשיטת רגל יתקיימו במועדים ובפרקי זמן שיקבע השר לכל אחד מהם.

 

העברת הליכים בין בתי המשפט

 

תחום שיפוטו של כל בית משפט שהוסמך לדון בפשיטת רגל כערכאה ראשונה, המחוזי או השלום, הוא בכפוף להוראות פקודת פשיטת הרגל, בשטח המדינה כולה. הרשות שנקבעה לכך רשאית, לפי בקשת אחד הצדדים ואף ללא בקשתו, להעביר הליכי פשיטת רגל בכל עת ובכל שלב מבית משפט אחד לבית משפט אחר, או להורות שההליכים יימשכו בבית המשפט שבו נפתחו אף על פי שאינו בית המשפט שבו היו צריכים להיפתח.

 

במקרה שהתעוררה שאלה משפטית באחד מהליכי פשיטת רגל בבית משפט שלום שהוסמך לדון בהליך, וכל הצדדים או צד אחד ובית המשפט, מעוניינים שבית המשפט המחוזי יחליט בסוגיה תחילה, יביא בית המשפט את העובדות לחוות דעתו של בית המשפט המחוזי, והבעיה וההליכים, או ההליכים הדרושים לעניין, יועברו לבית המשפט המחוזי להכרעה. שופט הדן בפשיטת רגל רשאי לדון בסוגיות שונות בלשכתו.

 

סמכות כללית של בית המשפט

 

בית משפט המחוזי מוסמך להחליט בכל שאלה של דין קדימה, ובכל סוגיה אחרת, שבמשפט או שבעובדה, המתעוררת בעניין פשיטת רגל שלפניו, או שראה תועלת או צורך להחליט בה למען השלמות בעשיית צדק או בחלוקת נכסים. בית המשפט לא מוגבל בהפעלת סמכותו על ידי צו מבית משפט אחר, ולא יהיה ערעור על החלטותיו, אלא בדרך הקבועה בפקודה.

 

לאחר שניתן צו כינוס בבית משפט מחוזי, רשאי השופט שנתן את הצו, אם ראה לנכון ובלא צורך בהסכמה, להורות שתועבר לבית משפט זה כל תביעה התלויה ועומדת בבית משפט אחר שחייב המצוי בהליכים פתח או המשיך בה או שהנושים פתחו או המשיכו בה נגדו, והשופט שנתן את הצו ידון בתביעה.

 

כאשר הנאמן, החייב או כל אדם אחר שלא מילאו אחר צו או הוראה שנתן בית המשפט או הכונס הרשמי או פקיד אחר של בית המשפט מכוח סמכותו, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס או בעל תפקיד מורשה אחר, לצוות עליהם למלא את הצו או ההוראה, ואף במקרה הצורך, רשאי בית המשפט, לפי בקשה, להורות על מאסר של הסרבן, וזאת בנוסף על כל סנקציה אחרת שניתן להטיל עליו עקב הסירוב למלא אחר הוראות בית המשפט.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.