www.what2do.co.il

צו זמני לבקשת חייב בפשיטת רגל, מה המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

צו זמני לבקשת חייב בפשיטת רגל, מה המשמעות?

בית המשפט המחוזי, הדן בהליך פשיטת הרגל של החייב, רשאי, לאחר שמיעת חוות דעתו של הכונס הרשמי, להוציא לחייב שהגיש בקשה ולא עמד בכל התנאים המנויים בפקודה, צו למינוי כונס נכסים זמני, או צו לעיכוב הליכים טרם צו כינוס, לפי התנאים שיקבע ולתקופה של עד 45 ימים.

 

הגשת צו זמני לבקשת חייב

 

סעיף 22א. לפקודת פשיטת רגל מסדיר את הנושא של הגשת צו זמני לבקשת חייב בפשיטת רגל, וקובע כי בית המשפט רשאי, לאחר שמיעת חוות דעתו של הכונס הרשמי ומנימוקים שיירשמו, לתת לבקשת חייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל ולא מילא את כל התנאים הקבועים בסעיף 17, צו למינוי כונס נכסים זמני לפני מתן צו כינוס נכסים, או צו לעיכוב הליכים, והכל בתנאים שיקבע ולתקופה של 45 ימים.

 

לאחר שמילא החייב את התנאים שקבע בית המשפט, יעמוד הצו בתוקפו עד להחלטת בית המשפט לפי סעיף 18, אולם אם החייב לא יעמוד בתנאים שנקבעו לו, יפקע הצו בתום התקופה האמורה, אלא אם כן הורה בית המשפט על הארכת התקופה ב-30 ימים נוספים, מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

 

באילו תנאים זכאי חייב להגיש בקשת פשיטת רגל?

 

סעיף 17 בפקודת פשיטת רגל עוסק בבקשת חייב וקובע באילו תנאים הוא זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל. תנאי ראשון, סך חובותיו לנושים לא יכולים להיות מתחת לסכום של 17,256 שקלים חדשים.

 

תנאי שני, החייב נדרש לצרף לבקשתו דו"ח המתייחס למועד הגשת הבקשה ולתקופה הכוללת את שנת המס האחרונה וזו שקדמה לה, לפי טופס שנקבע בתקנות, מאומת בתצהיר הכולל: פרטים על נכסיו, לרבות מניות או זכויות אחרות בתאגיד, פרטים בדבר הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, תוך ציון שמות נושים, כתובתם והערובות שנתן להם, וכן, פרטים הידועים לו בדבר נכסי בני משפחתו, הכנסותיהם, הוצאותיהם וחבויותיהם של בן או בת זוגו ושל ילדיו הקטינים או הבגירים הגרים עמו, כולל מניות או זכויות אחרות שלהם בתאגיד.

 

תנאי שלישי, החייב נדרש לצרף לבקשתו הרשאה בכתב מטעמו לכונס הרשמי, ובה הסכמתו למסירת מידע או מסמכים לכונס הרשמי או למי שהוסמך לכך על ידו, באמצעות חתימה על כתב ויתור על סודיות, בכל הנוגע בנכסיו, הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, ובדבר פרטי חשבונות המתנהלים על שמו בידי תאגיד בנקאי, לרבות חשבונות המתנהלים יחד עם כל אדם אחר, וכן בדבר פרטים אחרים הנוגעים למצבו הכלכלי והמצויים בידי כל אדם, לרבות בידי גוף ציבורי כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות או בידי תאגיד בנקאי.

 

מינוי כונס נכסים זמני לפני צו כינוס

 

בית המשפט רשאי למנות כונס נכסים זמני לנכסי החייב, גם לפני שניתן צו כינוס נכסים. משמעות המינוי היא שהחייב אינו רשאי להעביר את נכסיו לאחרים בשום דרך, וכל הנכסים מוגנים מפני העברתם או מכירתם.

 

עם מינוי כונס הנכסים הזמני על ידי בית המשפט, החייב אינו רשאי להעביר את נכסיו באמצעות מכירה, מסירה או בכל דרך אחרת, והכונס רשאי להיכנס בנעלי החייב ולהחזיק בנכסיו. תוקף המינוי יהיה לתקופה של שלושה חודשים. ואף בית המשפט רשאי להאריך את המינוי לתקופות נוספות, על פי הצורך, כך שכל תקופה נוספת תהיה עד שלושה חודשים.

 

בקשה לעיכוב הליכים לפני צו כינוס

 

עם מתן צו כינוס, מורה בית המשפט על עיכוב הליכים, אשר מעכבים כל תביעה משפטית בעניין החובות והליכי הוצאה לפועל המתנהלים נגד החייב. באמצעות הצו הנושים לא יכולים לפעול לגביית החוב באופן עצמאי, או לפתוח בהליכים משפטיים חדשים ללא אישור בית המשפט.

 

כמו כן, כל עוד הליך פשיטת רגל מתקיים, הליכים משפטיים שכבר מתנהלים נגד החייב, כולל תביעות משפטיות, תיקי הוצאה לפועל וכדומה, מופסקים או מושהים. במקרים שבהם בקשת החייב לפשיטת רגל עדיין לא אושרה בידי בית המשפט, יכול החייב להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים כדי שההליכים המשפטיים יעוכבו לפני מתן צו כינוס.

 

בית המשפט רשאי להוציא צו לעיכוב הליכים לפני צו כינוס על דעת עצמו, על פי בקשת חייב או על פי בקשת נושה. אם בקשת פשיטת הרגל הוגשה על ידי החייב לא עומדת בתנאים המנויים בסעיף 17 לפקודה, רשאי בית המשפט להורות על עיכוב הליכים בהתקיים התנאים הבאים: עמדת הכונס הרשמי נשמעה טרם מתן צו עיכוב ההליכים, נרשמו נימוקיו למתן צו עיכוב, תקופת צו עיכוב לא תעלה על 45 ימים.

 

אם החייב יעמוד בתנאים שיקבע בית המשפט, צו עיכוב ההליכים יישאר בתוקף. ואולם אם לא יעמוד בתנאים, תוקף צו עיכוב יפקע, אלא אם יאריך אותו בית המשפט ל-30 ימים, וירשום נימוקים מיוחדים להארכתו.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.