www.what2do.co.il

מינוי כונס נכסים זמני בפשיטת רגל

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מינוי כונס נכסים זמני בפשיטת רגל

בית המשפט המחוזי שדן בבקשת פשיטת רגל, שהוגשה ביוזמת החייב או ביוזמת הנושים, רשאי למנות כונס נכסים זמני לנכסי החייב גם לפני שניתן צו כינוס. משמעות הדבר היא כי מיד לאחר מינוי הכונס הזמני, החייב אינו רשאי להעביר או למכור את רכושו ונכסיו.

 

ואולם, בית המשפט ממנה כונס זמני במקרים חריגים בלבד, כאשר המינוי חיוני ונחוץ להגנה על נכסי החייב, וכאשר מתעורר חשש אצל הנושים כי החייב יעביר את נכסיו לקרובי משפחתו או חבריו באופן שלא יתאפשר להיפרע מהם בהמשך לפני שניתן צו כינוס נכסים. כמו כן, בית המשפט רשאי למנות כונס זמני, על פי בקשת חייב שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או שהוא הגיש בקשה בעצמו, וטרם ניתן צו כינוס. עם המינוי רשאי הכונס הזמני להחזיק בנכסי החייב והחייב אינו יכול להעביר את נכסיו בין אם במכירה, במסירה לקרובי משפחה או בכל דרך אחרת.

 

סבירות גבוהה להברחה או העלמה

 

בית המשפט רשאי למנות כונס זמני אם סבר שיש צורך לעשות זאת כדי להגן על הנכסים מפני העברתם מידיו של החייב או כל פגיעה אחרת שלא תאפשר לנושים להיפרע מהם בהמשך. ניתן למנות ככונס זמני את הכונס הרשמי או אדם אחר המתאים לתפקיד.

 

כאשר הבקשה הוגשה על ידי הנושים, בית המשפט מפעיל את סמכותו בזהירות, מכיוון שמינוי כונס זמני מהווה פגיעה בזכות הקניין של החייב בשלב מוקדם של הליך פשיטת רגל, ואף כדי לקבל את הבקשה, על הנושים להציג בפני בית המשפט אינדיקציה לכך שיש חשש להברחה או העלמה של נכסים על ידי החייב, ואף בית המשפט ישקול האם ישנה דרך פחות קיצונית כדי להגן על הנכסים.

 

מינוי זמני למשך שלושה חודשים

 

על פי סעיף 13 לתקנות פשיטת הרגל, רשאי בית המשפט למנות כונס זמני לנכסי החייב על פי בקשת הנושים, החייב, או הכונס הרשמי, ובנסיבות מיוחדות גם ללא בקשה. סעיף 15(א) קובע כי לא יתמנה אדם ככונס זמני אלא אם כן הודיע לבית המשפט על הסכמתו לכך. על פי סעיף 15 (ב) בית המשפט רשאי לקבוע בצו המינוי את סמכויותיו ואת תפקידיו של הכונס הזמני, כאשר תוקף המינוי יהיה לתקופה של שלושה חדשים, אולם בית המשפט יכול להאריך את תוקף המינוי לתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חדשים.

 

מהם חובותיו של הכונס הזמני?

 

כונס זמני שאינו הכונס הרשמי חייב למסור לבית המשפט ערובה להבטחת אחריותו לנכסים שהוא ממונה עליהם ולכל מידע שיגיע אליו בקשר לנכסים. עליו להגיש את חשבונותיו בפרקי זמן ובאופן שיקבע בית המשפט, עליו לשלם את הסכום המגיע מהנכסים והוא אחראי לכל הפסד שנגרם לרכוש, עקב הפרת חובתו.

 

במקרה שהכונס הזמני, לא מילא את חובותיו, רשאי בית המשפט להורות על עיקול נכסיו ומכירתם ועל שימוש בדמי המכירה לסילוק כל סכום המגיע ממנו, או לכיסוי כל הפסד שגרם, ויתרת דמי המכירה תימסר לכונס הזמני. לאחר שיסיים את תפקידו ימסור הכונס הזמני לבית המשפט דין וחשבון על פעולותיו, כולל דין וחשבון כספי.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.