www.what2do.co.il

מהי חובת הנאמן בפשיטת רגל נוספת?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהי חובת הנאמן בפשיטת רגל נוספת?

הנאמן הוא הגורם האחראי על הליך כינוס נכסי החייב ועל הסדרת החובות בין הנושים. סמכויות רחבות והחלטותיו בעלות השפעה על גורמים רבים המעורבים בהליך. במקרה של פשיטת רגל שנייה הופך הנאמן לנושה, ועליו להעביר את נכסי החייב או את תמורתם לנאמן החדש.

 

פשיטת רגל נוספת יכולה להתקיים לאחר חמש שנים מיום מתן צו הפטר בהליך שהחייב יזם, אם הוא נקלע שוב לקשיים כלכליים ואינו מצליח להסדיר את חובותיו. כאשר מוגשת בקשת פשיטת רגל נוספת ביוזמת הנושים לפני סיום פשיטת הרגל הראשונה, ישנם מספר כללים החלים על הליך פשיטת רגל, כך שנכסים שכבר נפרעו כלפי הנושים מצו הכינוס הראשון, לא יושבו לקופת הכינוס ואף הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה הופך לנושה בפשיטת הרגל השנייה.


הנאמן נחשב לנושה לגבי כל חוב בר תביעה

 

סעיף 88 לפקודת פשיטת רגל קובע כי חייב שניתנו נגדו צווי כינוס נוספים, או פושט רגל שנפטר וניתן צו שעזבונו ינוהל בפשיטת רגל, ייחשב הנאמן בפשיטת הרגל שבתכוף לפני הצו כנושה לגבי כל חוב בר תביעה בפשיטת הרגל שלאחריה שלא שולם במלואו.

 

סעיף 89 לפקודה קובע כי אם בעקבות צו כינוס נוסף נגד החייב ניתנה הכרזת פשיטת רגל, או אם על עזבונו של חייב שנפטר ניתן צו שינוהל בפשיטת רגל, כל נכס שרכש לאחר ההכרזה שבתכוף לפני הצו ושבמועד הגשת בקשה שלאחריה לא חולק בין הנושים בפשיטת הרגל הקודמת, יוקנה לנאמן בפשיטת הרגל שלאחריה או לנאמן המנהל את העזבון.

 

לפי הוראות סעיף זה, הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה הופך לנושה בפשיטת הרגל הנוספת לגבי חובות שטרם נפרעו. ונכסים שנרכשו לאחר הכרזת פשיטת הרגל הראשונה, ושביום הגשת בקשת פשיטת הרגל הנוספת לא חולקו בין הנושים בהליך הראשון, יהפכו להיות נכסים של פשיטת הרגל השנייה.

 

חובת נאמן קודם לאחר הגשת בקשה נוספת

 

סעיף 90 עוסק בחובת נאמן קודם, וקובע כי נאמן שקיבל הודעה על בקשת פשיטת רגל נוספת שהוגשה נגד החייב, או הודעה על בקשה שעזבונו של החייב ינוהל בפשיטת רגל, יעכב, עד שיוחלט בבקשה הנוספת, כל נכס המוחזק בידו אשר החייב רכש מאז ההכרזה. אם ניתנו לפי הבקשה הנוספת הכרזת פשיטת רגל או צו לניהול העזבון, יעביר הנאמן כל נכס או דמי מכירתו לנאמן בפשיטת הרגל הנוספת או לנאמן המנהל את העזבון בפשיטת רגל, לאחר שניכה את הוצאותיו.

 

לפיכך, אם הנאמן הקודם ביצע פעולות כלשהן בנכסים כמו מכירתם, מבלי שידע על הגשת בקשת פשיטת רגל נוספת, כל פעולה שביצע בנכסים תהיה תקפה. אולם מהרגע שניתנה לנאמן הודעה על הגשת בקשת פשיטת רגל נוספת או בקשה שעזבונו של החייב שנפטר ינוהל בפשיטת רגל, עליו לעכב ולא לפעול בכל נכס שבהחזקתו שרכש החייב לאחר ההכרזה. לאחר הכרזת פשיטת הרגל השנייה, הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה יעביר את הנכסים או את תמורתם אם נמכרו לנאמן בפשיטת הרגל השנייה, לאחר ניכוי הוצאות לנאמן הקודם.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.