www.what2do.co.il

מהי סמכותה של ועדת ביקורת מטעם הנושים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהי סמכותה של ועדת ביקורת מטעם הנושים?

פקודת פשיטת רגל מאפשרת לנושים להחליט על מינוי ועדת ביקורת לצורך פיקוח על ניהול נכסי החייב המצוי בהליכי פשיטת רגל בידי הנאמן. ועדת הביקורת מורכבת משלושה עד חמישה חברים, שהם נושים, נציגי הנושים או בעלי הרשאת הנושים להצבעה. כמו כן, נדרש שהחוב כלפי הנושים שמרכיבים את הוועדה, הוא חוב שהוכר כבר תביעה.

 

הנאמן או חברי הוועדה רשאים לקבוע את ישיבות ועדת הביקורת והיא יכולה לפעול על פי מה שנקבע בדעת רוב, כאשר רוב חבריה נכחו בישיבה. תפקידה המרכזי של הוועדה הוא לאשר לנאמן להפעיל את סמכויותיו הטעונות הסכמה.

 

מינוי ועדת ביקורת במסגרת אסיפת נושים

 

סעיף 48 לפקודת פשיטת רגל עוסק במינוי ועדת ביקורת. לפי סעיף זה, הנושים הכשירים להצביע במסגרת אסיפת נושים, רשאים למנות ועדת ביקורת לשם פיקוח על ניהול נכסי החייב בידי הנאמן. בוועדת ביקורת יהיו לא פחות משלושה חברים ולא יותר מחמישה, וכל חבר יהיה נושה, או מי שנושה הפך אותו למורשה או ביקש לשלוח להצבעה, ובתנאי שלא יהיה כשר לפעול כחבר ועדת הביקורת אלא אם התעודה על ההרשאה או על השליחות להצבעה היא בידו ולאחר שנמצא בר תביעה.

 

סדר עבודת ועדת הביקורת

 

סעיף 49 לפקודה עוסק בסדרי עבודת ועדת הביקורת, וקובע כי הועדה תתכנס בזמנים כפי שהנאמן או כל חבר של הועדה יראו לנחוץ, והיא רשאית לפעול על דעת רוב חבריה הנוכחים בישיבה, אולם לא תפעל אלא אם רוב חבריה נוכחים בישיבה.

 

סעיף 50 עוסק בהפסקת חברות בוועדה וקובע כי כל חבר רשאי להתפטר מתפקידו באמצעות מסירת הודעה בכתב על כך לנאמן. במקרה שחבר נעשה פושט רגל, או שהגיע לידי פשרה או הסדר עם הנושים, או שנעדר מחמש ישיבות רצופות של הוועדה משרתו תתפנה וניתן יהיה להחליפו בחבר אחר.

 

עוד נקבע כי ניתן להעביר חבר ועדה מכהונתו בהחלטה רגילה באסיפת נושים שניתנה עליה הודעה מראש של שבעה ימים וצוינה בה מטרת האסיפה. במקרה שמשרתו של חבר הועדה התפנתה, יזמן הנאמן מיד אסיפת נושים לשם מילוי מקומו, והאסיפה רשאית למנות לכך נושה אחר או אדם אחר כשיר לכך.

 

לפחות שני חברי הועדה הממשיכים רשאים לפעול במסגרתה, גם אם נתפנה מקום בהרכב, ואם נותרו פחות מחמישה חברים, רשאים הנושים להוסיף עליהם ובלבד שלא יהיו יותר מחמישה. במקרה שאין ועדת ביקורת, רשאי כונס הנכסים הרשמי, לפי בקשת הנאמן, לעשות כל דבר ולתת כל הוראה או רשות שוועדת הביקורת רשאית או חייבת לעשות או לתת לפי הפקודה.

 

סמכויות הנתונות לאישור הוועדה

 

סעיף 125 לפקודה מונה את סמכויות הנאמן במסגרת הליכי פשיטת רגל, כולל: ניהול עסקו של החייב, פתיחת הליך משפטי הנוגע לנכסיו והתגוננות באותו הליך, העסקת עורך דין, קבלת תמורה למכירת נכס, סכום כסף שישולם בעתיד, משכון כל חלק מנכסי החייב, מסירת הסכסוך לבוררות, פשרה בדבר חובות, תביעות וחבויות, וחלוקת דיבידנד.

 

הסכמת ועדת ביקורת או הכונס הרשמי תקפה רק לגבי הפעולה המסוימת שלגביה נתבקש ההסכמה. סמכויות נוספות הנתונות לאישור הוועדה הן מינוי החייב לפקח על נכסיו, מינוי החייב לנהל את עסקיו לטובת הנושים ומתן קצבאות מחייה לחייב מתוך נכסיו. במקרה שלא מונתה ועדת ביקורת, הסמכויות טעונות את אישור הכונס הרשמי.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.