www.what2do.co.il

ריבית על חובות בפשיטת רגל, מה מגיע לנושים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ריבית על חובות בפשיטת רגל, מה מגיע לנושים?

לאחר מתן צו כינוס לנכסי חייב המצוי בהליך פשיטת רגל, הנושים נדרשים להגיש תביעות חוב למנהל מיוחד או לנאמן, בתוך ששה חודשים מיום מתן צו, כדי לקבל את התשלומים המגיעים להם, או לפחות חלק מהסכום, כתוצאה ממימוש וחלוקת נכסי החייב. הנושים יכולים לתבוע ריבית והפרשי הצמדה על החובות שהצטברו מיום שבו הם היו צריכים להיפרע ועד למועד מתן צו כינוס.

 

את תביעת החוב יש להגיש לבעל התפקיד הממונה בתוך חצי שנה מיום מתן צו כינוס הנכסים, בצירוף תצהיר המאמת את האמור בתביעה ואסמכתאות לביסוס החוב. ניתן לתבוע ריבית והפרשי הצמדה מיום שבו החוב צריך היה להיפרע ועד למועד מתן צו כינוס. אם הנושה לא יגיש תביעת חוב במועד הקבוע בחוק, או לא יגיש תביעת חוב באיחור בכפוף לאישור הכונס הרשמי, הוא לא יהיה זכאי לקבל דיבידנד מנכסי החייב, ומלוא החוב יימחק עם מתן צו הפטר.

 

במקרה שהחוב נובע מדמי שכירות או תשלומים עתיים אחרים, אשר החייב נדרש לשלם גם לפני מתן צו כינוס וגם בתקופה שלאחר מכן, ניתן להגיש תביעת חוב רק לגבי החלק שמגיע לנושה עד ליום מתן הצו, כך שהחוב שנוצר לאחר מתן צו כינוס אינו חוב שניתן לתבוע במסגרת הליך פשיטת רגל.

 

ריבית או הצמדה עד לצו כינוס

 

סעיף 75 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי כל חוב בסכום קבוע שאין לגביו הסכם לשלם ריבית או פיצוי אחר בשל פיגור בתשלום, וביום מתן צו הכינוס כבר חלף מועד הפירעון שלו והוא בר תביעה בפשיטת רגל, רשאי הנושה לתבוע עליו ריבית או הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית לתקופה שמזמן הפירעון שנקבע במסמך ועד לתאריך הצו.

 

זאת אם לא נקבע במסמך מועד פירעון, לתקופה שמן היום שבו נמסרה הודעה לחייב ועד לתאריך מתן צו כינוס, ובתנאי שבהודעה נאמר שידרשו ממנו ריבית או הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית כאמור. במקרה של חוב שמועד פירעונו טרם הגיע ביום מתן צו הכינוס, רשאי הנושה לתבוע אותו כאילו הוא עומד לפירעון מידי, והוא זכאי לתשלום דיבידנדים בשווה לנושים האחרים בניכוי ריבית, שתחושב מיום הכרזת הדיבידנדים ועד לזמן שבו היה החוב משתלם בתנאים שלפיהם נוצר.

 

ריבית על חובות שהוכרו

 

סעיף 134 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי לאחר שהוכר חוב בפשיטת רגל, והוא כולל ריבית או כל תמורה כספית במקום ריבית, ייחשבו הריבית או התמורה לעניין הדיבידנד, בשיעור שאינו עולה על השיעור שנקבע לעניין סעיף 4 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961. כמו כן, על הדיון בתביעת חוב יחולו כללים הבאים: 

 

האחד, כל חשבון בין חייב לנושה שהוסדר בתוך שלוש השנים טרם היום שבו ניתן צו הכינוס ניתן לבדיקה ואם נראה שיישוב החשבון וחוב המגיע לפי הטענה מתוך נכסי החייב מהווים בעיקרם עסקה אחת, בין בצורת חידוש הלוואה או היוון ריבית או בירור מלוות ובין בדרך אחרת, ניתן לפתוח את החשבון ולטפל בכל העסקה כאילו היא אחת.

 

השני, תשלומים ששילם החייב לנושה לפני מתן צו הכינוס, בין כהטבה ובין בצורה אחרת, וכל סכום שקיבל הנושה לפני צו הכינוס מתוך מימוש ערובה לחובו, יהיו מיועדים, למרות כל הסכם להיפוכו של דבר, לתשלומי קרן וריבית כיחס שבין הקרן לבין הסכום המשתלם כריבית לפי השיעור המוסכם.

 

השלישי, אם היה החוב מובטח, והערובה מומשה אחרי צו הכינוס או ששוויה הוערך ונכלל בתביעה, הסכום שמומש או הוערך יהיה מיועד לתשלום קרן וריבית כיחס שבין הקרן לבין הסכום המשתלם כריבית לפי השיעור המוסכם.

 

ריבית והצמדה מיום צו כינוס

 

תקנה 101 לתקנות פשיטת הרגל מסדיר את נושא ריבית והצמדה מיום צו כינוס, וקובע כי החלטתו של נאמן לפי סעיף 81 לפקודה, הקובע כי הנאמן רשאי, על פי שיקול דעתו, לקבוע כי על כל החובות שנתבעו בפשיטת רגל יתווספו החל מיום צו הכינוס ועד לתשלומם בפועל ריבית או הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית. על פי תקנה 101 לעניין הוספת הפרשי הצמדה וריבית לא תיעשה אלא לאחר ששולמו במלואם כל החובות שנתבעו בפשיטת הרגל. וכי החלטה בעניין זה תינתן בתוך שישים ימים מיום תשלום הדיבידנד הסופי והעתק ממנה יומצא לכונס הרשמי.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.