www.what2do.co.il

מהו מועד תחילתה של פשיטת רגל?

דרגו את המאמר

מהו מועד תחילתה של פשיטת רגל?

צו פשיטת רגל הוא צו שניתן על ידי בית המשפט המחוזי במסגרת הכרזת פשיטת רגל, וקובע כי החייב הוא פושט רגל. הצו מקנה את נכסי החייב לנאמן, והנכסים ניתנים למימוש ולחלוקה בין הנושים, למעט נכסים שלא ניתן למכור, המשמשים למחייתו ולמחיית בני משפחתו הגרים עמו.

 

הליכי פשיטת רגל מתחילים עם הגשת בקשה מטעם החייב או הנושה לבית המשפט המחוזי. במידה והבקשה התקבלה, ניתן צו כינוס לנכסי החייב. כונס הנכסים הרשמי, בנעליו כנאמן זמני בהליך, פועל לשם עמידה על חובותיו של החייב.

 

סעיף 42 לפקודת פשיטת רגל קובע כי בית המשפט יכריז בצו על חייב כפושט רגל, לאחר שניתן צו כינוס והנושים החליטו באסיפתם בהחלטה רגילה שהוא יוכרז כפושט רגל, או שלא קיבלו כל החלטה או לא נתכנסו, או שפשרה או הסדר לא אושרו תוך המועד שקבע בית המשפט, ומשעשה כך יהיו נכסי פושט הרגל ניתנים לחלוקה בין נושים ויוקנו לנאמן.

 

קבלת החלטה שיש להכריז על החייב כפושט רגל

 

אסיפת נושים היא אסיפה שאליה מוזמנים הנושים, ובמסגרתה מתקבלות החלטות שונות הנוגעות להליך פשיטת הרגל, לרבות ההחלטה שיש להכריז על החייב כפושט רגל והחלטות נוספות הנוגעות להליך. את האסיפה מכנס הכונס הרשמי או בעל תפקיד אחר כמו המנהל המיוחד או הנאמן מיוזמתו, לפי בקשת הנושה או החייב, או על פי הוראת בית המשפט, ועל החייב להתייצב לכל האסיפות.

 

על פי הוראות סעיף 42, לאחר שניתן צו כינוס נכסים, ניתן צו פשיטת רגל בתנאי שהתקיימה אסיפת נושים שבמסגרתה הוחלט שיש להכריז על החייב כפושט רגל, או אם התקיימה אסיפת נושים שלא נתקבלה בה החלטה או לא התקיימה אסיפת נושים. צו פשיטת רגל ניתן גם אם בקשת פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים לא אושרה.

 

מועד תחילתה של פשיטת רגל

 

סעיף 84 לפקודה עוסק בתחילתה של פשיטת רגל, וקובע כי פשיטת רגל של חייב, בין על פי בקשתו ובין על פי בקשת נושה או נושים, תתחיל בזמן שבו נעשה מעשה פשיטת רגל אשר בגינו ניתן צו כינוס נגד החייב.

 

אם החייב עשה מעשים של פשיטת רגל, יראו את תחילתה של פשיטת רגל, בעת שעשה את המעשה הראשון בשלושת החדשים שקדמו ליום שבו הוגשה בקשת פשיטת הרגל. העובדה שמעשה פשיטת רגל קדם לחובו של הנושה המבקש, אין בה כדי להפקיע את תוקפן של בקשת פשיטת רגל, של צו כינוס או של הכרזה.

 

לפיכך, תחילת הליך פשיטת רגל נחשב מהיום שבו אירע מעשה פשיטת הרגל הראשון שעשה החייב, וזה המועד הרלוונטי לצורך הקניית נכסי החייב לנאמן, והמועד רלוונטי גם למקרה שבו הנאמן מבקש לבטל העברת נכס שביצע החייב לפני פשיטת הרגל. לאחר מתן צו פשיטת רגל הנאמן רשאי לממש את נכסי החייב בפיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט. הנאמן יכול למכור ולפרק את הנכסים של החייב אשר ניתן על פי דין לחלקם לצורך פירעון חלקי של חובותיו באמצעות תשלום דיבידנד לנושים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.