www.what2do.co.il

דו``חות ומסמכים רלבנטיים לא הוצגו, האם תוכר פשיטת הרגל?

דרגו את המאמר

דו``חות ומסמכים רלבנטיים לא הוצגו, האם תוכר פשיטת הרגל?

פשיטת רגל אושרה למרות אי הצגת ספרי חשבונות לכנ"ר ולבית המשפט


בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו של חייב להיכנס בגדרי פשיטת רגל. בעקבות הדחייה, הגיש החייב ערעור על ההחלטה לפתחו של בית המשפט העליון. עובדות המקרה הן כדלקמן. המערער הגיש בקשת פשיטת רגל וניתן לו צו כינוס בפברואר 2002. תשעה חודשים לאחר מכן הגיש כונס הנכסים הרשמי חוות דעתו בעניין המערער והמליץ שלא להיענות לבקשתו.

 

בית המשפט המחוזי קיבל את טענותיו של הכנ"ר והבקשה נדחתה. בפסק הדין במחוזי נכתב כי המערער לא הצליח לשכנע את בית המשפט לכך שהסתבכותו הכלכלית הייתה בתום לב ובגין פעילות עסקית. בית המשפט הוסיף וציין כי לא הוצגו בפניו דו"חות מבוקשים של חברות אשר נוהלו על ידי המערער, הוא לא הופנה לספרי חשבונות רלבנטיים, ולא הוכחו הנסיבות אשר הביאו למצב הכלכלי הקשה.

 

כמו כן, נקבע כי אי המצאת הספרים והדו"חות מהווה ראיה לכאורה לכך שהמסמכים הרלבנטיים הנוגעים לחברות נוהלו שלא כחוק. מסקנה זו קיבלה אף תמיכה מחובו של המערער לרשויות המס. בית המשפט קבע כי, בנסיבות אלו, המערער לא הרים את הנטל להוכיח שפעילותו העסקית הייתה תמת לב.


המערער טען כי בית המשפט שגה בהחלטתו וזאת משום שהוא לא הציג את הדו"חות והמסמכים משום שעסקינן בחברות שנסגרו שנים רבות לפני הליכי הפירוק. כמו כן, המערער הוסיף כי הוא לא התגונן מפני תביעות אלו משום שקצרה ידו להסתייע בעורכי דין לעניין זה. לדבריו, היות והלשכה המשפטית אינה מסייעת לחברות, מצא הוא עצמו אל מול שוקט שבורה.

 

עיקרון תום הלב בפשיטת רגל בנוגע להצגת מסמכים


אחד העקרונות המשמעותיים ביותר בהליכי פשיטת הרגל הוא עיקרון תום הלב. תום ליבו של החייב המבקש את פשיטת הרגל מהווה למעשה את השיקול המרכזי העומד מאחורי החלטת בית המשפט בעניינו. בעקבות חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 3), תשנ"ו-1996, הודגשה יותר מבעבר התכלית של הליכי פשיטת הרגל אשר מטרתה לאפשר לחייב "לפתוח דף חדש ולקבל הפטר מחובותיו".

 

טרם התיקון, הנושים היו יכולים להתנגד להכרזה על פשיטת רגל במידה והוכח כי פשיטת הרגל לא תועיל להם. כיום, לא רק שבית המשפט רשאי לקבל בקשת פשיטת רגל אשר אינה מועילה לנושים, אלא בית המשפט רשאי אף ליתן הפטר לחייב מחובותיו מיד לאחר ההכרזה עליו כפושט רגל. דהיינו, עדיף לתת לחייב אפשרות להתאושש מהר בחייו מבחינה כלכלית, וזאת גם כאשר הליכי פשיטת הרגל אינם יכולים להועיל באופן משמעותי לנושים.


כאמור, העניין המרכזי בסוגיות אלו הוא תום ליבו של החייב. הלכה פסוקה היא כי הליכי פשיטת הרגל אינם יכולים לשמש עיר מקלט לחייב מפני הנושים כאשר האחרון מגיע לפתחו של בית המשפט בידיים שאינן נקיות. תום הלב נבחן בשתי תקופות – לפני הגשת הבקשה ואחריה.

 

      קראו עוד בתחום:

 

חייב אשר יצר את חובותיו תוך זלזול בנושים (לדוגמא, הקמת עסקי שווא או הימורים), עלול שלא להיחשב כחייב תם לב. יצוין כי ניהול עסק בניגוד לחוק איננו מהווה עילה לדחיית בקשת פשיטת רגל, וזאת כל אימת שחוקיות העסק איננה "פגיעה מהותית בתקנת הציבור".


האם אי המצאת המסמכים הינה חוסר תום לב? בית המשפט העליון קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה. "אין בכך שהמערער לא המציא את מסמכי החברות שניהל ושהפסיקו את פעילותן שנים רבות לפני הגשת הבקשה, כדי להצביע על חוסר תום-לב המצדיק את דחיית הבקשה", נכתב בפסק הדין.


השופטים ציינו כי המחוקק ראה באי ניהול פנקסי חשבונות בשלוש השנים שלפני פשיטת הרגל משום חוסר תום לב או רשלנות אשר על פניהם מצדיקים סנקציות שיכולות להיות שלילת הפטר. עם זאת, הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט בהתאם לנסיבות המקרה.

 

בפסק הדין נכתב כי המחוקק קבע כי אין דין אי ניהול פנקסי חשבונות בתקופה שלפני אותן שלוש שנים כדין מסמכים בתקופה שלפני הגשת הבקשה. ההפרדה בין שלוש השנים האחרונות מהווה למעשה ביטוי לרצונו של המחוקק שלא לראות באי ניהול פנקסים לפני שלוש השנים כחוסר תום לב. הכל, כמובן, תלוי במקרה הספציפי הנדון.

 

במקרה דנן, המערער טען כי ניהל ספרים כנדרש, אך המסמכים אבדו בשל סגירת החברות זמן רב לפני הגשת הבקשה. בית המשפט קבע כי נראה כי לא ראוי לזקוף הדבר לחובתו. 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.