www.what2do.co.il

נאמן בהליך פשיטת רגל

דרגו את המאמר
  התקבלו 13 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

נאמן בהליך פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל כוללים במרכזם את כינוס נכסיו של החייב. כינוס הנכסים נועד על מנת לסייע בתשלום חובות החייב ופרעונם אל מול הנושים. האחראי על כינוס נכסי החייב ובירור החובות הינו הנאמן. במסגרת תפקידו, נאמן בפשיטת רגל בוחן את חובותיו של החייב ואומד אותם אל מול הנכסים הקיימים. מטרתו הינה להביא לפרעונם המקסימאלי של החובות.


לאחר הגשת בקשת פשיטת רגל, בין אם הוגשה על ידי החייב, ובין אם היא הוגשה על ידי נושה, ממונה כונס נכסים זמני בתור נאמן בתיק פשיטת הרגל. עם ההכרזה עם אדם כפושט רגל, מתמנה נאמן במקום כונס הנכסים הזמני. הנאמן יכול להיבחר על ידי הנושים במסגרת הצעתם ובכפוף לאישורו של בית המשפט. במידה ואין הסכמה בין הנושים לגבי זהות הנאמן, או במידה וכונס הנכסים הרשמי מתנגד לנאמן אשר הוצע, כונס הנכסים ימליץ על נאמן בעצמו. במקרים אלה, בסופו של יום יכריע בית המשפט בנוגע לזהות הנאמן.

 

פעילות הנאמן וסמכויותיו


נאמן בפשיטת רגל מחזיק בידיו בשורת סמכויות ותפקידים. בסמכותו למכור את נכסיו של פושט הרגל, כולם או חלקם, בחוזה פרטי או במכירה פומבית, והוא רשאי להעביר את הנכסים לאדם אחר או למכור חלקים מהם. נכסים לעניין זה יכולים להיות גם מוניטין של עסק וחובות אשר מגיעים לפושט הרגל בהתאם לפנקסיו.

 

הנאמן רשאי לאשר קבלת כספים אשר התקבלו אצלו, ואישור זה יפטיר את המשלם מאחריות לעשות בהם שימוש. בנוגע לחוב אשר מגיע לפושט הרגל, הנאמן רשאי לתבוע אותו, לדרוש אותו למשוך בשלו דיבידנד. הנאמן הינו בר סמכות להפעיל כל סמכות אשר נתונה לו ולהוציא ייפוי כוח ומסמכים אחרים על מנת לבצע את הוראות פקודת פשיטת הרגל.


ישנן סמכויות אשר הפעלתן על ידי הנאמן טעונה בהסכמתו של כונס הנכסים הרשמי. במסגרת סמכויות אלה ניתן למנות ניהול עסקו של פושט הרגל (במידה אשר דרושה לפירוקו באופן יעיל), פתיחת הליך משפטי בנוגע לנכסי פושט הרגל, התגוננות בהליך משפטי הנוגע לנכסי פושט הרגל, העסקת עורך דין בנקיטת הליכים או בעשיית עסק אשר הכונס הרשמי או ועדת הביקורת הסכימו להם, קבלת סכום כסף אשר ישולם בעתיד בתמורה למכירת נכס של פושט הרגל (בכפוף לתנאים בנוגע לערבות, או כל עניין אשר ייראה לכונס הנכסים הרשמי או וועדת הביקורת), מישכון נכסי פושט הרגל לשם השגת כספים לתשלום חובות, להתפשר בדבר חובות תמורת סכומים ובתנאים, למסור סכסוך לבוררות, לחלק בין הנושים נכס כפי שהוא (לפי שוויו) מחמת טבעו המיוחד ועוד.

 

תוקף ההחלטות שבוצעו על ידי הנאמן


כפי שצוין לעיל, הנאמן אוחז בידיו סמכויות רבות הנוגעות הן לחייב, הן לנושים והן לצדדים שלישיים. הנאמן משמש כמעין רשות שיפוטית ולהחלטותיו תוקף מחייב. עם זאת, ניתן לערער על החלטות הנאמן לבית המשפט. כמו כן, פעולותיו של הנאמן נמצאות תחת פיקוח כונס הנכסים הרשמי. היות ומדובר בסמכויות משמעותיות, חלות על הנאמן הוראות הדין הכללי לרבות הגינות, שיקול דעת ותום לב.


לאחר שניתן צו למינויו של הנאמן, זכויותיו וכוחו של החייב עוברים, כמו שהם, לידיו של הנאמן. למעשה, מעתה והלאה לא נוצרות זכויות וחובות חדשים כלפי החייב. הנאמן איננו מחזיק בכוח רב יותר מהחייב כאשר זה האחרון היה אדון לעצמו. כונס הנכסים הרשמי רשאי, במידה והנאמן לא יעמוד בחובות המוטלות עליו, לחקור את הנאמן ואף להעבירו מתפקידו.

 

שכר הנאמן


אדם אשר מתמנה בתור נאמן בפשיטת רגל זכאי לקבל הוצאות ושכר לפי הוראת בית המשפט ועל פי כללים אשר נקבעים על ידי שר המשפטים. במידה ועל נכסיו של החייב מונו מספר נאמנים, השכר ביניהם יוחלק בהתאם להוראת בית המשפט

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.