www.what2do.co.il

מהי זכות העיכבון?

דרגו את המאמר

מהי זכות העיכבון?

חוק המיטלטלין מגדיר את זכות העיכבון כזכות לעכב מיטלטלין בתור ערובה הכפופה לפירעון חוב. זכות העיכבון אינה חלה רק על מיטלטלין, שכן על פי החוק ניתן לעכב גם מקרקעין, זכויות או כל עיכבון אשר קבוע בהסכם.

במידה ושווים של המיטלטלין עולה באופן ניכר על שוויו של החוב, רשאי החייב על פי החוק לשחרר מעט מן המיטלטלין, במקום בו הם ניתנים להפרדה. כאשר לא ניתנים המיטלטלין להפרדה, החייב רשאי לשחרר את המיטלטלין במלואם כל אימת שהוא מפקיד ערובה אחרת לפירעון החוב.

 
במידה ובין שני צדדים קיים הסכם, אשר לא הוכנסו בו סייגים באופן הסותר את הוראות החוק (שכן אז יש לראות את ההסכם קודם להוראות החוק), יכול הצד אשר נפגע כתוצאה מהפרת ההסכם לזכות בזכות עיכבון על פי הדין. זכות זו קיימת לו מתוקף הפרת ההסכם, והוא רשאי להביא לעיכוב בהשבת מיטלטלין עד לפירעון הסכומים המגיעים לו. מן הפסיקה ידוע כי בכדי להביא לעיכוב נכס, על הנושה להחזיק בנכס באופן פיסי ועניין זה מקים סוגיה משפטית מורכבת ביותר.

 

לדוגמא, במידה והנושה החזיר את המיטלטלין מרצונו, תוך ויתור על השליטה בהם, אין הוא יכול לדרוש אותם בחזרה. למשל, במקרה בו אדם הביא מכונית למוסך לצורך תיקונה, ולא שילם בעבור התיקון – רשאי בעל המוסך לעכב את הרכב עד לפירעון החוב. עם זאת, במידה ובעל המוסך שיחרר את הרכב למרות אי התשלום, לא יכול הוא בהזדמנות אחרת לעכב את הרכב (במקרה בו הלקוח מגיע למוסך פעם נוספת).

זכות העיכבון במסגרת פשיטת רגל

במקרה בו לאדם קיימת זכות עיכבון על נכסים של אדם פושט רגל, או חברה בפירוק, מקבל הוא מעמד של "נושה מובטח". דהיינו, מדובר בנושה אשר יש לו עדיפות מיוחדת על פני הנושים האחרים.

האם ניתן לעשות שימוש במיטלטלין או בנכס?

המחוקק קבע כי בעל זכות העיכבון אינו רשאי לעשות בנכס כל שעולה על רוחו וזכות זו מוגבלת להחזקה במיטלטלין או בנכס עד פירעון החוב. מן הפסיקה ידוע מקרה בו נאסר על בעל זכות עיכבון לגור בנכס אשר הוחזק על דיו בגין חוב, ובית המשפט התנה את מגוריו אלו בהסכמת החייב. זאת ועוד, מרגע שעשה בעל זכות העיכבון שימוש בנכס המעוכב, פוקעת הזכות מעצמה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.