www.what2do.co.il

בית המשפט הורה על השבת נכסים שהועברו לאחר מתן צו כינוס

דרגו את המאמר

בית המשפט הורה על השבת נכסים שהועברו לאחר מתן צו כינוס

השבת סחורה אשר לא עברה במהלך העסקים הרגיל


כונסת נכסים הגישה בקשה למתן הוראות ובמסגרתה ביקשה מבית המשפט להורות על השבת סחורה אשר נלקחה ממחסני חברה על ידי חברה אחרת ביוני 2009. כונסת הנכסים טענה כי העברת הסחורה היוותה אפוא העדפת מרמה האסורה לפי סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל, וסעיף 355 לפקודת החברות. לחילופין, הכונסת טענה כי עסקינן בפעולה אשר נעשתה בניגוד לתניות ההגבלה אשר נכללו באגרות החוב, אשר מכוחן שיעבדה החברה את כלל נכסיה ורכושה לטובת נושיה המובטחים – הבנקים. יודגש כי צו הכינוס ניתן כנגד החברה יומיים לאחר מכן.


הכונסת טענה כי ארבעה ימים לפני מתן צו הכינוס, נטלה המשיבה סחורות ומוצרים מהחברה בשווי של כ-1,100,000 שקלים. לאחר נטילת הסחורות, הפיקה המשיבה תעודות זיכוי לחברה אשר כללו פירוט של המוצרים אשר ננטלו ממנה (שלא כדין כביכול). מספר ימים לאחר מכן, נטלה המשיבה סחורות ומוצרים נוספים בשווי של 155,000 שקלים, אשר גם בגינם הופקו תעודות זיכוי.


לאחר הגשת בקשת מתן ההוראות, ובעקבות דין ודברים שהתנהלו בין המשיבה לבין הכונסת, התברר כי מקורו של הזיכוי הראשון בקיזוזים שנובעים מעסקאות שריון. נטען כי בחלק מהעסקאות שילמה המשיבה לחברה סכומים נכבדים מראש. לטענתה, תשלום זה שריין לה את הזכות למשוך לחצריה סחורה מהחברה במחיר מוסכם.

 

      קראו עוד בתחום:

 

מנגד, בחלק מהעסקאות סיפקה המשיבה לחברה אשראי בטרם גבתה בגינה את מלוא התשלום. לטענתה, לחברה נותרה יתרת חוב כלפיה. אי לכך, היא ערכה קיזוז בין יתרת הזכות והחובה שהיו לחברה, מכוח עסקאות השריון הנטענות, ובכך הקטינה באופן משמעותי את חובה של החברה כלפיה. כמו כן, המשיבה הוסיפה כי היא לא ידעה על מצבה הכלכלי של החברה ואחרת לא הייתה מועברת לחברה סחורה יום קודם לכן.


הכונסת טענה כי בדברים אלו אין ממש. לטענתה, המשיבה ידעה היטב על מצבה הכלכלי של החברה. יתרה מכך, העדפת מרמה מתקיימת גם בהעדר ידיעה. ידיעתה של המשיבה נלמדת ממכלול פעולותיה, טענה הכונסת. החל מביטול עסקאות השריון (חמישה ימים לפני מתן צו הכינוס), סגירת החשבונות באופן גורף, עצירת כל אספקה לחברה, ואף היבטים חשבונאיים כלכליים נוספים המעידים על כך שלא מדובר בפעילות עסקית רגילה.

 

בית המשפט: "המשיבה ידעה על מצבה הכלכלי של החברה"


בית המשפט ציין כי הדיון לפניו נחלק לשני היבטים – משפטי ועובדתי. מבחינה משפטית, נקבע כי במידה ובקשתה של הכונסת מבוססת על סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל, וסעיף 355 לפקודת החברות, אין לקבל אותה. הלכה פסוקה היא כי הליכים אלו אינם חלים בהליך של כינוס נכסים. השאלה הרלבנטית היחידה שנותרה היא, האם המשיבה הייתה מודעת למצב העניינים בחברה, בטרם נטלה את הסחורה ממחסניה. כמו כן, האם ניתן להגדיר את נטילת הסחורה כ"פעילות עסקית שגרתית".


בית המשפט קבע כי לא מדובר בפעילות שגרתית. ראשית, המשיבה נחקרה אודות החשבוניות אשר הונפקו על ידה בגין נטילת הסחורה. מחשבוניות אלו עלה כי הסחורה האחרונה סופקה לחברה ב-10 ליוני, שישה ימים לפני מועד מתן צו הכינוס. יום למחרת, ב-11, נערך קיזוז עסקאות השריון. ביום בו נערך הקיזוז האמור, המשיבה טענה כי נערכה הזמנה נוספת מן החברה ובאותו היום נרכשו המוצרים מן החברה.

 

עם זאת, כאשר רואה החשבון של המשיבה נשאל על כך, הפגין האחרון חוסר ידיעה באשר לנסיבות ביצועה של ההזמנה. דהיינו, נראה כי בניגוד לטענותיה של המשיבה, ב-11 ליוני טרם נמסרה לה הסחורה. בית המשפט קבע כי יש לקבל את עמדת הכונסת לכך שהסחורה נלקחה ב-14 לחודש, יומיים לפני מתן הצו.

 

אי לכך, נקבע כי כאשר הסחורה סופקה בעשירי לחודש, המשיבה לא הייתה מודעת למצבה של החברה. עם זאת, ב-14, כאשר קיבלה את הסחורה, נראה כי היא הייתה מודעת היטב למצב זה. אי לכך, נטילת הסחורה תוך מודעות למצבה הקשה של החברה, כאשר צו כינוס עומד לצאת כנגדה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.