www.what2do.co.il

מימוש דירה מכוח הערת אזהרה למרות כינוס נכסים והליכי פשיטת רגל, האמנם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 1.0 מתוך 5

מימוש דירה מכוח הערת אזהרה למרות כינוס נכסים והליכי פשיטת רגל, האמנם?

בקשת מימוש דירה אשר רובצת עליה משכנתא, למרות הליכי כינוס


האם אדם אשר נרשמה לטובתו הערת אזהרה על נכס הרובצת עליו משכנתא, רשאי לפעול בהוצאה לפועל למימוש הדירה חרף צו כינוס נכסים שניתן לנכסיו של החייב? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית המשפט המחוזי בירושלים. בין המבקש לבין החייב ואשתו נערך הסכם לגבי חוב, אשר לשם הבטחת זכויות המבקש בהסכם נרשמה הערת אזהרה לטובתו על דירה של החייב ואשתו.

 

החייב ואשתו הפרו את ההסכם והמבקש הגיש כנגדם תביעה בבית משפט השלום בירושלים. הנתבעים לא ביקשו להתגונן. לפיכך, בית המשפט נתן למבקש פסק דין לטובתו, המורה לנתבעים לשלם לו 450,000 שקלים ולסלק ידם מהדירה. המבקש החל לפעול למימוש פסק הדין כנגד החייב בלשכת ההוצאה לפועל.

 

      קראו עוד בתחום:

 

כחמש וחצי שנים לאחר מכן ניתן צו לכינוס נכסי החייב בהליכי פשיטת רגל. המבקש הגיש בעקבות כך בקשה להמשך המימוש חרף צו הכינוס. המבקש טען כי יש לראותו כנושה מובטח והערת האזהרה הינה כשיעבוד על הדירה. המנהל המיוחד טען כי רישום האזהרה איננו מקנה למבקש מעמד של נושה מובטח ועל כן הוא אינו רשאי להמשיך בהליכי המימוש.

 

 

האם הערת האזהרה תאפשר מימוש הדירה?


הערת אזהרה הוגדרה לא אחת כיציר כלאיים אשר מבטא זכויות חוזיות וקנייניות במקביל. סעיף 127(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, קובע כי במידה ונרשמה הערת אזהרה, ולאחר מכן הוטל על הזכות במקרקעין או על המקרקעין עיקול, או שניתן צו כינוס נכסים בפשיטת רגל או פירוק כנגד בעל הזכות או בעל המקרקעין, או שנתמנה כונס נכסים על רכושו של החייב, כל אימת שלא נמחקה ההערה, לא יהיה בכל אלה כדי לפגוע בזכויות הזכאי הנובעות מהתחייבות נשוא ההערה.


משמעותו של הסעיף היא כי בעל הערת האזהרה איננו מאבד את זכויותיו גם כאשר החלו הליכי פירוק או כינוס נכסים. דהיינו, זכותו של מעקל מקרקעין גוברת על זו של מי שרכש את המקרקעין ולטובתו נרשמה הערת אזהרה. הלכה פסוקה היא כי רישום הערת אזהרה לטובת נושה גובר על עסקה הנוגדת את תוכנה של ההערה.

 

מאידך, סעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל, התש"ם-1980, מגדיר נושה מובטח כמי שבידו שעבוד או עיכבון על נכסי החייב, או חלק מהם, בחזקת ערובה לחוב המגיע לו מהחייב. הערת אזהרה נכנסת לדַלת אמותיה של הגדרה זו והיא מהווה שיעבוד על נכסי החייב. יצוין כי הנכס נשוא התובענה הינו נכס אשר רשומות עליו שתי הלוואות משכנתא לטובת בנק לאומי. הערה אזהרה עצמה אינה זהה למשכנתא בכל מאפייניה. בניגוד למשכנתא, הערת אזהרה איננה מהווה חרב אשר באמצעותה ניתן לממש את השעבוד בהליכי הוצאה לפועל.

 

הבנק הינו נושה מובטח - המבקש לא


במקרה דנן, בית המשפט קבע כי ההסכם אשר נחתם בין הצדדים להבטחת ההלוואה נרשמה רק הערת אזהרה על הנכס ולא משכנתא על הדירה. כמו כן, לא הייתה כוונה לרשום משכנתא על הנכס, וזאת בשל משכנתאות אחרות הרובצות עליו לטובת הבנק. אי לכך, מימוש הזכויות הגלומות בהערת האזהרה על ידי המבקש לא היה תלוי רק בהליכי פשיטת הרגל אלא גם בהליכי מימוש המשכנתא של הבנק. הבנק לא הגיב על הבקשה אך בית המשפט ציין כי חשיבות רבה יש למשכנתאות הרובצות לטובתו על הנכס.


בסופו של יום, נקבע כי הערת האזהרה איננה מקנה למבקש זכות לממש את הדירה בשעה שמתנהלים כנגד החייב הליכי פשיטת רגל אשר מונעים הליכי מימוש מתחרים. בבוא היום, נקבע, בתום המימוש בהליכי פשיטת הרגל, ייהנה הבנק ממעמד של נושה מובטח בכספי התמורה שיתקבלו.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.