www.what2do.co.il

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

דרגו את המאמר

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

קיזוז כספים ששולמו למכללה על חשבון תקצוב

 

בית המשפט מינה לפי בקשה אשר יזם רשם העמותות, את המבקשת למנהלת מיוחדת. במסגרת בדיקות אשר ערכה האחרונה, היא גילתה כי משרד התמ"ת, באמצעות המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע, כחלק מתמיכתו בפעילות המכללה, היה אמור להעביר לה סכומים שונים.

 

המנהלת שלחה מכתב ובו דרשה את העברת הכספים. משרד התמ"ת שלח בחזרה מכתב ובו צוין כי על פי חישובים לגמר חשבון, המכללה מצויה כלפיו ביתרת חובה והוא מתכוון לקזז סכום זה מחשבונה השוטף. המנהלת השיבה למשרד התמ"ת כי היא כופרת בזכותו לקזז סכומים אלה והמכללה חולקת על חישוב גמר החשבון.

 

בית המשפט נדרש להכריע האם מוקנית למשרד התמ"ת הזכות לקזז סכומים אשר שולמו כביכול ביתר למכללה, בשנים אשר קדמו להגשת בקשת הפירוק ומתן צו הפירוק, וזאת בהתחשב בעובדה כי הודעת הקיזוז נמסרה לאחר הגשת בקשת הפירוק.

 

האם ניתן לקזז את הסכומים מכוח הסכמים הדדיים?

 

בית המשפט קבע כי אין מניעה לקזז סכומים אשר שולמו ביתר, מהסכום אשר נותר לתשלום, ובמשלוח הודעות הקיזוז למכללה, במועד בו הן נשלחו, לא נפל דופי. ראשית, צוין כי עולה מההסכמים אשר הצדדים כרתו ביניהם, כי ביחד עם החובה אשר הוטלה על משרד התמ"ת לתקצב את המכללה בתנאים מסוימים, הוטלה גם על המכללה גם חובה נגדית.

 

לפי חובה זו, היה על המכללה להשיב באופן מיידי סכומים עודפים ששולמו לה ביתר. בית המשפט ציין כי מכוח הסכמים אלו עומדת למשרד התמ"ת זכות הקיזוז מהתשלומים העתידיים בגין תשלומים ששולמו ביתר ולא דווח עליהם במועד.

 

במילים אחרות, ככל שישנם הסכמים הדדיים המטילים התחייבות על המכללה להשיב כל סכום עודף למשרד התמ"ת באופן מיידי, ובתוך כך חובה של משרד התמ"ת לתקצב את המכללה (בתנאים מסוימים), אין מניעה עקרונית להורות על קיזוזם של סכומים אלו – האחד מול השני.

 

"כאשר מוסד זוכה לתקצוב בתשלומים המבוססים על נתוני עבר, ובדיעבד מתברר כי נתוני האמת שונים ושולמו לו כספים ביתר, וככל שבין המתקצב למתוקצב הוסכמה תניית קיזוז, יהיה המתקצב רשאי לקזז תשלומי היתר מהתשלומים השוטפים", קבעה השופטת, "אין בכך חוסר תום לב".

 

במילים אחרות, בית המשפט קבע כי הסכום אשר שולם למכללה ביתר יכול להיחשב כתשלום עבורה במסגרת התקצוב בגין חודשים מאוחרים יותר ויקוזז בהתאם מהתשלומים השוטפים העתידיים. מדובר למעשה במעין "עסקה אחת" כאשר הפעולה המשפטית התמשכה והתחלקה לחוליות. דהיינו, אין אנו עוסקים בחובות אשר מקורם בשתי עסקאות נפרדות ושונות. מדובר אפוא בחיובים הדדיים קצובים בגין אותו אקט משפטי מתמשך - אותה עסקה.

 

האם הודעות הקיזוז נשלחו כדין?

 

כעת בית המשפט פנה לבחון האם זכות הקיזוז אשר עמדה למשרד התמ"ת הופעלה כדין, אם לאו. לאמור, האם התקיימו תנאים אשר בגינם ניתן לשלול את זכות הקיזוז. בכלל זאת, בית המשפט בחן האם הגוף המתקצב עשה שימוש פסול במידע שהגיע לידיו בנוגע לכוונה להגיש בקשת פירוק, עוד בטרם נשלחו ההודעות בדבר הקיזוז.

 

בית המשפט קבע כי אין כל פסול בניסיונות של נושה אשר מבקש להציל את כספו, על ידי שליחת הודעות קיזוז לחייב, וזאת כאשר האחרון נקלע לקשיים כלכליים וחרב הפירוק מונחת על צווארו. מדובר אפוא בניסיון של הקדמת תרופה למכה וכחלק ממהלך אשר מטרתו להבטיח את כספי הנושה ככל הניתן.

 

במקרה דנן, עוד טרם הגשת בקשת הפירוק נמסרו למכללה הודעות הקיזוז נשוא עניינינו. מדובר כאמור בהודעות אשר נשלחו מכוח הסכמים הדדיים והתחייבויות של הצדדים. בית המשפט קבע כי שליחת ההודעות לא נעשתה בחוסר תום לב ולא היה פגם בשליחתן במועד בהן הן נשלחו. זאת ועוד, בית המשפט ציין כי התקיימה סמיכות זמנים בין המועד בו משרד התמ"ת גילה על התשלום ביתר, לבין מועד שליחת ההודעות. לסיכום, נקבע כי משרד התמ"ת שלח את ההודעות ונמנע מלשבת ב"חיבוק ידיים", וזאת על מנת להבטיח את כספו ככל האפשר. אי לכך, טענות הקיזוז דינן להתקבל.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.