www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - בתקשורת

חובות בסך 2.7 מיליון ש"ח הפכו ל-300 אלף בהסדר! עו"ד קארין ברגינסקי

החייב היה נתון תחת איחוד תיקים במשך למעלה מעשור. לאחר שהכסף שולם במסגרת צו תשלומים גבוה בכל חודש, עו"ד קארין ברגינסקי הצליחה להגיע להסדר עם הנושים ולהפחתה של כ-90% מהחוב...


המחוזי: אלי רייפמן פושט רגל

בית המשפט המחוזי קבע כי איש העסקים הישראלי ומייסד "אבמלייז", אלי רייפמן, יוכרז כפושט רגל...


עליה של ממש בבקשות פשיטת רגל אשר הוגשו בשנת האחרונה

כונס הנכסים הרשמי, עורך הדין שלמה שחר, טוען כי בשנת 2010 עלה מספרן של הבקשות לצווי כינוס נכסים בלמעלה מ-50% ביחס לכמות הבקשות שהוגשו בשנת 2009...


1