www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הליכי פשיטת רגל

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?
ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים...

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים
הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין...

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק
האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל?

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק
רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ...

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק...

<<   הקודם  1  2  3  4  5