www.what2do.co.il

פינוי דייר שקיבל צו כינוס: מה יכריע בית המשפט?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

פינוי דייר שקיבל צו כינוס: מה יכריע בית המשפט?

במסגרת הליך פשיטת הרגל, שמתנהל בפני בית המשפט המחוזי, ייקבע האם להעניק לחייב צו לכינוס נכסים. אם בית המשפט החליט שלא להעניק צו כינוס, הליך פשיטת הרגל מסתיים באותו הרגע.


אם בית המשפט החליט להעניק לחייב צו כינוס נכסים, מעוכבים מאותו הרגע כלל ההליכים המשפטיים שמתנהלים כנגד החייב, כולל הליכי הוצאה לפועל. עם זאת, מרגע שניתן הצו, חלות הגבלות רבות על החייב שמטרתן למנוע ממנו לצבור חובות נוספים. חלק מההגבלות שניתן להטיל על החייב הן בין היתר: הגבלת פעילות בנקאית, איסור על שימוש בכרטיס אשראי ועיכוב יציאה מן הארץ.


בסעיף 20 (א) לפקודת פשיטת הרגל נקבע כי מרגע שניתן לחייב צו כינוס נכסים, נאסר על כל הנושים לפתוח בתביעה או בהליך משפטי כנגד החייב ביחס לכל "חוב בר תביעה". נושה יוכל לפתוח בהליך נגד החייב לאחר קבלת צו כינוס רק אם קיבל אישור לכך מראש מבית המשפט שבפניו מתנהל הליך פשיטת הרגל.


בבואו של בית המשפט להכריע האם לאשר פתיחת הליך משפטי נגד החייב בתקופה שבו מתנהל נגדו הליך פשיטת רגל, ייבדק האם החוב שאותו דורש הנושה לגבות מהחייב הוא "חוב בר תביעה". חוב כזה מוגדר בסעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל כחוב כספי. על כן, נושה המבקש לתבוע חוב שאינו כספי יכול לבקש מבית המשפט לאשר את תביעתו כנגד החייב.


שוכרת בהליך פשיטת רגל נתבעה לפנות את המושכר


אל בית משפט השלום בירושלים הוגשה תביעה לפינוי דירה נגד שוכרת שלא שילמה את דמי השכירות המוסכמים וסירבה לפנות את הנכס. עוד לפני שהתחילה להתברר התביעה נגד השוכרת היא פתחה בהליך פשיטת רגל והוצא לה צו לכינוס נכסים. בית המשפט קיבל את תביעת בעלי הדירה וקבע כי אמנם נאסר על נושים להגיש תביעות כספיות על פושטי רגל לאחר שהוצא להם צו כינוס נכסים אך במקרה זה החוב אינו כספי ואינו קשור להליך פשיטת הרגל.


על פי העובדות בפסק הדין, בין הצדדים נחתם הסכם שכירות לשנה ביחס לדירה בירושלים. מאחר שהדיירת לא שילמה את דמי השכירות במועדם כמוסכם, הגישו בעלי הדירה תביעה לפינוי המושכר לבית המשפט. כחודש לפני שהוגשה התביעה נגד השוכרת, הוצא נגדה צו כינוס נכסים כחלק מהליך פשיטת הרגל שלה.


בעלי הדירה טענו כי יש לפנות את הדיירת מהנכס מאחר והיא נמנעה מהעברת התשלום עבור שכר הדירה על אף פניותיהם החוזרות והנשנות אליה.


השוכרת טענה כי אין לפנותה מהנכס בשל הצו לכינוס הנכסים


מנגד, השוכרת טענה כי קיבלה צו לכינוס נכסים כחלק מהליך פשיטת הרגל שמתנהל נגדה בבית המשפט המחוזי ולכן אין לבעלי הדירה אפשרות לפתוח בהליכים משפטיים נגדה מבלי לקבל רשות מבית המשפט שבו מתנהל ההליך נגדה. לפיכך, הדיירת טענה כי בעלי הדירה כלל לא היו מורשים להגיש את התביעה לפינוי המושכר מאחר ולא קיבלו רשות לכך מבית המשפט המחוזי.


עיכוב ההליכים כנגד הדיירת לא מונע את פינויה מהדירה


לאחר שטענות הצדדים נבחנו, השופטת קבעה כי לשוכרת ניתן צו כינוס נכסים עוד לפני שהוגשה נגדה התביעה לפינוי המושכר. כמו כן צוין כי צו הכינוס כלל גם הוראה לעיכוב הליכים כנגד השוכרת בהתאם לסעיף 20 לפקודת פשיטת הרגל, שמשמעה איסור על נושים לפתוח בהליכים משפטיים נגדה אלא ברשות בית המשפט.


השופטת הבהירה כי סעיף 20 לפקודת פשיטת הרגל מתייחס לאיסור על הגשת תביעות כספיות כנגד החייב לאחר שהוצא נגדו צו לכינוס נכסים. לפיכך, נקבע כי הוראות הפקודה אינן מתייחסות לתביעה לפינוי מושכר שאינה כוללת רכיב של תשלום כספי.


השוכרת הפרה את חובת תום הלב כלפי המשכירים


לפי קביעת השופטת, לא סביר כי אדם יוכל למנוע את פינויו מהנכס בשל צו כינוס שניתן נגדו, וכפועל יוצא בעל הנכס יישאר כבול לשוכר לפרק זמן ארוך כשאין ביכולתו לפנות את הדייר מהנכס ובכך להקטין את הפסדיו.


בהמשך נפסק כי בקשת הדיירת לצו כינוס נעשתה בסמוך לתחילת תוקפו של הסכם השכירות ואי גילוי עובדת היותה בהליך פשיטת רגל לבעלי הנכס נחשב להפרה של חובת תום הלב לקראת כריתת הסכם השכירות בין הצדדים.


השופטת ציינה כי סביר שהדיירת לא תשלם את דמי השכירות לבעלי הדירה בשל קיומו של צו כינוס נכסים נגדה, המגביל את
גישתה לכספים. נוסף על כך, הוכח כי השוכרת אף הצהירה שאין באפשרותה להבטיח כי תעמוד בתשלומי השכירות עד לסוף תקופת החוזה.


לפיכך, השופטת החליטה להתיר לבעלי הנכס לפנות את הדיירת מהדירה ופסקה כי היא תחויב לשלם את שכר טרחת עורך דינם והוצאותיהם בסך כולל של 2,500 שקלים.


תא"ח 41716-11-10
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.