www.what2do.co.il

מהי הלכת כובשי ומהי משמעותה בהליכי פשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 3.0 מתוך 5

מהי הלכת כובשי ומהי משמעותה בהליכי פשיטת רגל?

הלכת "כובשי" קובעת כי במסגרת הליך הוצאה לפועל יש למכור את דירת המגורים של החייב כתפוסה על ידי החייב ובני המשפחה עמו. המשמעות היא שהחייב ובני משפחתו ימשיכו להתגורר בה במשך כל ימי חייהם כדיירים מוגנים, והדירה תימכר כתפוסה, כך שמכירתה תוריד בכ-30% את הסכום שנותר ממנה לנושים.


במסגרת הליך פשיטת רגל מוטלים על החייב חובות והגבלות שונות שמטרתן לדווח על ההוצאות וההכנסות שלו אל מול פוטנציאל ההשתכרות. החייב צריך להיות במצב של שקיפות מוגברת והנאמן נדרש לפקח על נכסיו.


לאחר מתן צו כינוס, נכסי החייב מכונסים ועומדים על שומתם. בעלי התפקידים בוחנים עתודות כלכליות ונבדקות הוצאות והכנסות משק הבית המשותף והנסיבות שהובילו לפרוץ המשבר הכלכלי. מכירת בית המגורים של החייב לצורך פירעון החובות משתנה ותלויה בנסיבות.


פירוק שיתוף בדירת מגורים של פושט רגל


סעיף 86 א' לפקודת פשיטת הרגל, קובע כי אם בין נכסי החייב ישנם מקרקעין המשמשים, כולם או מקצתם, בית מגורים לחייב, לבן זוגו או לבני משפחתו הגרים עמו, בית המשפט רשאי להורות שלא יימכרו, אלא אם הוכח תחילה שיהיה לחייב ולבני משפחתו מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלופי.


במקרים שבהם חל חוק הגנת הדייר, הגנת בית המגורים נקבעת בהתאם לחוק הגנת הדייר ולא על פי סעיף 86א לפקודה. סעיף 33 לחוק הגנת הדייר מעניק זכות של דיירות מוגנת לאדם שהחזיק בנכס בבעלותו, במקרה שפקעה זכותו של בעל הנכס, בין היתר, מחמת מכירת הבית במסגרת הליכי הוצאה לפועל או חלוקת הנכס.


עם זאת, סעיף 40א(ב) לחוק המקרקעין שולל את תחולת סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, במקרים שבהם בית המשפט החליט על פירוק שיתוף בדירת מגורים שבה שותפים שני בני הזוג, בכפוף להסדרת מציאת דיור חלופי לבן הזוג ולילדיהם.


במקרים שבהם הוראות סעיף 40א(ב) לחוק המקרקעין אינן חלות, ניתן למכור את הדירה רק כתפוסה, כך שבן הזוג של החייב ימשיך להתגורר בה במהלך כל חייו כדייר מוגן, מכוח סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. כלומר, בעל הנכס הנמכר יהפוך לדייר של הבעלים שירכוש אותו. כך שאם סעיף 40א(ב) חל, אז על הדירה להימכר כפנויה בכפוף להסדרת מקום מגורים חלופי לחייב ולמשפחתו, מכוח סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל.


פירעון חובות של בן הזוג החייב


בית המשפט המחוזי בחיפה נדרש להכריע האם הלכת "כובשי" מתייחסת למכירת דירת מגורים כ"תפוסה" לצורך פירעון חובות של בן הזוג החייב, חלה גם במקרה שבו פנה החייב מיוזמתו להליך פשיטת רגל.


בית המשפט בחן האם תחול הלכת "כובשי" גם במקרה שבו פועל הנאמן למימוש זכויות החייב בבית מגורים הרשום על שם החייב ובת זוגו בהליך אשר החל בבקשת חייב להכרזתו כפושט רגל. כלומר, עליו להכריע האם במצב זה יחולו הוראות סעיף 33 לחוק הגנת הדייר והבית יימכר כ"תפוס" או שמא כעמדת בית המשפט בעניין "חליוא", יחולו במקרה כזה הוראות סעיף 40א'(ב) לחוק המקרקעין, השולל את תחולת סעיף 33 במקרה של פירוק שיתוף בין בני זוג על פי צו של בית המשפט.


כאמור, במסגרת הלכת "כובשי" נפסק כי כאשר כונס נכסים על זכויותיו של אחד מבני הזוג פועל לפירוק שיתוף ומכירת דירת המגורים לצורך פירעון חובות של בן הזוג החייב, זכאי בן הזוג למעמד של דייר מוגן, כך שדירת המגורים תימכר כ"תפוסה".


בית המשפט סבר כי הלכת "כובשי" חלה גם במקרה זה, שבו פנה החייב מיוזמתו להליך פשיטת רגל. עוד נקבע כי לא קיימת אבחנה של ממש בין פעולתו של כונס נכסים שמונה לבקשת נושה, לבין נאמן שמונה על נכסי החייב בהליך שהחל על פי בקשת החייב.


הוראות סעיף 40 א' לחוק המקרקעין, השולל את הגנת הדיירות המוגנת, חלות בסיטואציה הספציפית של בני זוג המצויים בהליך פרידה ובמסגרתו מתבצע פירוק השיתוף, ואולם במקרים אחרים שבהם נאלץ החייב לממש את זכויותיו לצורך כיסוי החובות, אין מקום להרחבה נוספת של תחולתו של סעיף 40א' ולכרסום נוסף בתחולת הגנתו של סעיף 33 לחוק הגנת הדייר.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.