www.what2do.co.il

דיון בהכרזה של פושט רגל ללא נוכחות הנושים, האם אפשרי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

דיון בהכרזה של פושט רגל ללא נוכחות הנושים, האם אפשרי?

עם מתן צו פשיטת רגל ומינוי נאמן לחייב, רשאי בית המשפט להכריז על החייב כפושט רגל. ההכרזה מטילה מספר הגבלות על החייב, המתווספות למגבלות ולחובות שהוטלו עליו עם מתן צו כינוס, כולל: הגבלות על ניהול חשבון בנק ושימוש בכרטיסי חיוב, הגבלות על מעורבות בתאגיד ועוד.


במסגרת הכרזת פשיטת רגל ממנה בית המשפט נאמן לחייב. אם הבקשה הוגשה ביוזמת החייב, הנאמן ממונה בהתאם לכללים שלפיהם ממונה מנהל מיוחד. ואם היא הוגשה ביוזמת הנושה, הנושים רשאים להציע נאמן מטעמם.


בית המשפט רשאי לבטל את ההכרזה אם שוכנע שלא היה צריך להכריז על החייב כפושט רגל, או אם החובות נפרעו במלואם, או במקרה שהחייב ניצל לרעה את הליכי פשיטת רגל. בכל מקרה, כל אדם רשאי לבקש לבטל את ההכרזה, ואף ניתן לערער על צו שנתן בית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.


דיון בהכרזת פשיטת רגל של החייב


אל בית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה בקשת חייב להכריזו כפושט רגל. הכונס הראשי והמנהל המיוחד לא התנגדו לבקשת החייב ובהעדר התנגדות מטעם הנושים אשר לא התייצבו לישיבת בית המשפט שנוהלה בעניינו של החייב, קיבל בית המשפט את הבקשה והכריז כי החייב פושט רגל.


על פי עובדות התיק, באוגוסט 2017, ניתן צו לכינוס נכסי החייב על פי בקשתו, בגין חובות מוצהרים בסך של 580,000 שקלים ל-19 נושים, והושת עליו תשלום חודשי בסך 700 שקלים. עד מועד הגשתו של הדוח המסכם מטעם המנהל המיוחד, הוגשו נגד החייב 12 תביעות חוב בסכום כולל של 372,400 שקלים, מתוכם סך של 18,000 שקלים נתבעו בדין קדימה. תביעות החוב נבדקו ואושר סך של 199,500 שקלים בשעה שההכרעה עדיין לא חלוטה.


בית המשפט ציין כי המבחן העיקרי להכרזת פשיטת רגל, על פי הפקודה והכללים שהתפתחו בפסיקה, הוא אם החייב נהג בתום לב לפני פתיחת הליכי פשיטת הרגל ובמהלכם. כאשר, במקרים של התנהלות בחוסר תום לב, החייב אינו זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה.


מנימוקי הבקשה, לאור עמדת בעלי התפקידים ובהעדר התנגדות מטעם נושי החייב אשר לא התייצבו לדיון שנוהל בעניינו של החייב, קיבל בית המשפט את הבקשה והכריז כי החייב פושט רגל. בית המשפט ציין כי כל ההגבלות שהוטלו על החייב יעמדו בעינן, והחייב ישלם סך של 1,927 שקלים לקופת פשיטת רגל מדי חודש בחודשו. כאשר עורך הדין ישמש כנאמן בהליך, כנגד חתימה על התחייבות עצמית על סך 50,000 שקלים, להבטחת מילוי תפקידו.


קביעת תנאים לתכנית הפירעון


לאחר עיון בדוח המסכם מטעם בעלי התפקיד ולאחר שמיעת עורכי דינם של הצדדים בדיון שהתקיים בסוף שנת 2018, אימץ בית המשפט את תכנית הפירעון המוסכמת אשר פורטה בהודעת הנאמן, שבה הודיע המנהל המיוחד, בין היתר, על הסכמת הנושה שהוא מס הכנסה לקבל סך של 30,000 שקלים במסגרת תיק פשיטת רגל, כאשר תכנית הפירעון המוצעת אושרה גם על ידי החייב.


לפי תכנית הפירעון, החייב יוסיף וישלם לקופת הכינוס, בנוסף לסך של 1,200 שקלים שכבר נצבר בקופת הכינוס, סך נוסף של 69,400 שקלים שישולם ב- 36 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך של 1,927 שקלים כל אחד וסכום זה מגלם תשלום דיבידנד בשיעור של 100% בגין תביעות החוב שאושרו וכן תשלום סך של 30,000 שקלים למס הכנסה.


בית המשפט נתן לתכנית הפירעון תוקף של צו הפטר מותנה, וקבע כי ביתר תנאי התכנית אין שינוי. עוד נקבע כי על תכנית הפירעון יחולו התרופות הבאות: פיגור של שלושה תשלומים חודשיים, יביא להארכת משך התכנית בשישה חודשים נוספים מעבר לתקופה המקורית ולהגדלת סכום הפירעון הכולל בהתאמה.


פיגור של שישה תשלומים חודשיים, יביא להארכת משך התכנית בשנה נוספת מעבר לתקופה המקורית ולהגדלת סכום הפירעון הכולל בהתאמה וכן להשבת המגבלות שהוסרו, ככל שהוסרו. ופיגור מצטבר של תשעה פיגורים בתשלומים החודשיים יוביל לביטול הליכי פשיטת רגל, ביטול ההפטר המותנה וביטול ההכרזה על פשיטת הרגל, בהתאם להוראות סעיף 55(ב) לפקודה.


פש"ר 39042-07-17
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.