www.what2do.co.il

מחיקת בקשת פשיטת רגל עקב מחדלי החייב

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מחיקת בקשת פשיטת רגל עקב מחדלי החייב

אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות במסגרת הליכי פשיטת רגל, בין טובת הנושים לזכויות החייב, מתמקד בדרישה לתום לבו של החייב לאורך כל ההליך.


כדי לזכות את החייב בפתיחת הליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום ליבו. וכדי לסיים את ההליך, ולקבל צו הפטר מחובות שנותרו, עליו להוכיח כי פעל בתום לב, ומילא בדייקנות ובהגינות את כל החובות שהוטלו עליו.


בקשה לביטול הליך פשיטת רגל


אל בית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה בקשה של המנהלת המיוחדת לביטול הליך פשיטת רגל וזאת בשל מחדליה של החייבת, כולל אי עמידה בתשלומים החודשיים, צבירת חוב פיגורים ואי הגשת דו"חות תקופתיים כנדרש.


מהדו"ח עלה כי החייבת אינה משלמת את התשלומים החודשיים כפי שנקבעו בצו הכינוס שבו הועמד סכום התשלום החודשי על סך של 400 שקלים לחודש, ולחובתה נצבר חוב פיגורים בסכום כולל של 5,200 שקלים.


כמו כן, החייבת אינה מגישה דו"חות חודשיים כנדרש ואף לא הגישה דו"חות דו חודשיים עבור שנת 2018. עוד פורט כי היא לא פעלה כנדרש לפי החלטת בית המשפט ולא המציאה את מלוא המסמכים שנדרשה להמציא באותה החלטה וזאת על אף החלטה נוספת בעניין.


באוגוסט 2018, הורה בית המשפט כי על החייבת להגיש עד לאוקטובר 2018 תגובה לבקשה שאליה תצרף החייבת אישור של המנהלת המיוחדת שלפיו הופקדו בקופת הכינוס סכום חוב הפיגורים והתשלומים החודשיים הנדרשים עד למועד הגשת התגובה שאם לא כן תידון אפשרות ביטול ההליך במועד הדיון שהיה קבוע בתיק, חלה החובה להגיש עד למועד הדיון שהיה קבוע בתיק לאוקטובר.


באוקטובר 2018 החייבת הגישה בקשה להשעיית הליכי פשיטת רגל וביטול הדיון הקבוע למועד זה, בטענה של מצב משפחתי ואישי מורכב. החייבת, מבלי לצרף אסמכתאות כלשהן לבקשה, פירטה בבקשה כי אמה מאושפזת בבית חולים כבר למעלה משלושה חודשים והיא סועדת אותה, לכן לא התפנתה למילוי הוראות ההליך, לרבות תשלום צו התשלומים והגשת דו"חות כנדרש.


בית המשפט התחשב במצבה של החייבת והורה על דחיית מועד הדיון לחודש הבא, וכן הורה לחייבת להגיש עד לנובמבר בקשה מפורטת שאליה יצורפו מסמכים התומכים בטענותיה להשהיית ההליך, שאם לא כן תהיה המנהלת המיוחדת רשאית לעתור לביטול ההליך ללא דיון נוסף.


למרות ההזדמנות החייבת לא פעלה לפי הוראות בית המשפט


עם זאת, החייבת לא פעלה לפי החלטת בית המשפט, ועל אף שבהחלטה נוספת התרה בה כי בהעדר בקשה מפורטת נתמכת באסמכתאות כנדרש או אישור של המנהלת המיוחדת בדבר הסרת המחדלים שפורטו בדו"ח המסכם, יורה על ביטול ההליך ללא דיון נוסף, לא הוגש דבר מטעמה.


בנסיבות אלה, לאחר שניתנו כל ההתראות הנדרשות, קבע בית המשפט כי אין לו אלא לראות את החייבת כמי שוויתרה על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא למחוק את הבקשה העיקרית בתיק להכרזתה כפושטת רגל.


בית המשפט הבהיר כי מחדלי החייבת כאשר היא חוסה תחת הגנתו של צו הכינוס אשר ניתן בתיק, מהווים התנהגות בחוסר תום לב, אשר מצד אחד נהנית מההטבות וההגנות הנכללות בצו הכינוס ומנגד אינה ממלאת את הנדרש ממנה במסגרת ההליך.


בית המשפט הגיע למסקנה כי החייבת לא פעלה בתום לב ולא מילאה בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליה, על כן היא אינה זכאית יותר להגנת ההליך ולפיכך הורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.


בית המשפט הורה כי כל ההגבלות שהוטלו בצו כינוס מבוטלות, למעט צו עיכוב יציאה שיעמוד בתוקפו 90 יום נוספים. במקרה שייוותרו כספים בקופת הכינוס הם ישמשו תחילה לכיסוי הוצאות ההליך והיתרה תועבר לתיקי ההוצאה לפועל שבהם מתנהלים הליכים כנגד החייבת, בהתאם להוראות הדין בדבר סדר קדימויות בין נושים המנהלים הליכי הוצאה לפועל נגדה.


החייבת רשאית להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך חודש ימים ממועד המצאת פסק הדין לידיה, ואולם תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הוא הפקדת סכום חוב הפיגורים בקופת בית המשפט וכן צירוף אישור המנהלת המיוחדת בדבר הסרת מחדליה.


פש"ר 5537-03-17
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.