www.what2do.co.il

כיצד נקבע התשלום לכונס הרשמי בהליכי פשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כיצד נקבע התשלום לכונס הרשמי בהליכי פשיטת רגל?

אחרי שבית המשפט המחוזי, הדן בבקשת פשיטת רגל שהגיש החייב או הנושים, מוציא צו כינוס נכסים לנכסי החייב, הוא מוציא בנוסף צו תשלומים הקובע תשלום חודשי שאותו החייב נדרש לשלם לטובת פירעון החובות לנושים במסגרת הליך פשיטת רגל.


הגורם המופקד על הטיפול בהליכי פשיטת רגל של יחידים, הליכי פירוק של חברות, הבראת חברות והסדרי נושים הוא הכונס הרשמי, ובמסגרת תפקידו הוא מוזמן להופיע בהליכי פשיטת רגל, המתקיימים בבתי המשפט, והוא צד לכל בקשה המוגשת לבית המשפט במסגרת ההליכים. בנוסף הכונס הרשמי מפקח על בעלי תפקידים שמונו בהליכי חדלות הפירעון, כמו הנאמן והמנהל המיוחד.


בתחילת הליך פשיטת רגל ממליץ הכונס הרשמי על גובה התשלום החודשי שיושת על החייב במסגרת צו כינוס. בסיום חקירת החייב ובדיקת תביעות חוב של הנושים, מגיש המנהל המיוחד הפועל מטעם הכונס הרשמי, תכנית פירעון הכוללת צו תשלומים חודשי כתנאי לקבלת צו הפטר.


אופן חישוב התשלום החודשי


סעיף 18ב לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי, על פי בקשת הכונס הרשמי, להורות לחייב שניתן לגביו צו כינוס, צו זמני או צו לעיכוב הליכים, לפני שהוכרזה פשיטת רגל, לשלם לכונס הרשמי תשלומים עתיים, כאשר התשלום החודשי נקבע לפי הכנסות החייב ובני משפחתו ופוטנציאל השתכרותו.


בהתאם להנחיות הכונס הרשמי, יש לקבוע תכנית פירעון אשר מאזנת בין זכותו של החייב ובני משפחתו למחייה הולמת בכבוד לבין זכותם של הנושים להביא למיצוי מלוא יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו בפרק זמן קצוב. כך שהחייב נדרש למצות את מלוא כושר ההשתכרות שלו לצורך שיקומו הכלכלי ולשם פירעון חובותיו. ואולם, לא ניתן לזקוף את כל שכרו לטובת התשלום החודשי, ויש להשאיר בידי החייב, לכל הפחות, סכום הקבוע בחוק.


סעיף 111 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי לקבוע, לפי בקשת הנאמן, כי על החייב לשלם לנאמן תשלומים תקופתיים, במועדים ובתנאים שיקבע, וכן בית המשפט רשאי להקציב לחייב סכומים למחייתו ולמחיית בני משפחתו המתגוררים עמו ותלויים בו.


סכומים אלה, המיועדים לחייב ולמשפחתו, נגזרים מתוך משכורת, שכר או הכנסה אחרת שהחייב זכאי לה, ובתנאי שהסכומים שייוותרו בידיהם לא יפחתו מהסכום הפטור מעיקול ומתפיסה לפי חוק הגנת השכר.


בהתאם לבקשת החייב או הנאמן, רשאי בית המשפט לאשר לשלם לחייב מתוך הכספים המגיעים לנאמן, סכומים נוספים, כפי שייראה לו לנכון. במקרה שהחייב זכאי למשכורת, לשכר או להכנסה אחרת, ולא ציית לצו זה, רשאי בית המשפט להורות למי שמשלם אותם לחייב, כמו מעסיק או גורם אחר, להעביר את הכספים ישירות לנאמן או לכונס הרשמי.


תקציב הוצאות הדרוש למחיה בכבוד


בחישוב התשלום החודשי יש להותיר בידי החייב ומשפחתו תקציב הוצאות כולל הדרוש להם למחיה בכבוד, שבמסגרתו יוכלו לנהל את חייהם בהתאם לצרכיהם והעדפותיהם האישיות. סכום ההוצאות כולל גם את תרומתו של בן או בת הזוג של החייב בנטל תשלום הוצאות הקיום המשפחתיות. ואף, אם החייב זכאי לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, לא ניתן לפגוע בגמלה זו לצורך קביעת התשלומים התקופתיים.


התשלום החודשי נקבע תוך התייחסות לאומדנים סטטיסטיים ביחס למיצוי יכולת ההשתכרות של החייב וביחס לתקציב החודשי הדרוש לו ולבני משפחתו כדי להתקיים בכבוד, וזאת בנוסף לחישוב נתונים אישיים של החייב ובני משפחתו.


הנתונים האישיים של החייב מחושבים באמצעות מערכת ממוחשבת שפותחה בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי, אשר מסייעת ותומכת החלטה של הכונס הרשמי. עם זאת, הכונס הרשמי והמנהל המיוחד נדרשים לבחון כל חייב באופן אישי, יסודי, מקצועי ובמקרים המתאימים להמליץ על סטייה מהמלצות המערכת תוך פירוט הנימוקים המצדיקים זאת.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  



המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.