www.what2do.co.il

זכויות לאחר קבלת הפטר חלוט

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

זכויות לאחר קבלת הפטר חלוט

צו הפטר ניתן לחייב בסיום הליך פשיטת רגל, על ידי בית המשפט המחוזי, על פי בקשת החייב, הכונס הרשמי או בעל תפקיד מטעמו, שיכול להיות המנהל המיוחד או הנאמן. בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו, כאשר התנהלות החייב בתום לב, מהווה תפקיד חשוב ומרכזי בהחלטה.


צו הפטר פוטר את החייב מכל חוב שנתבע במסגרת ההליך, מלבד חובות שההפטר אינו חל עליהם. ובנוסף משמש להגנת החייב מפני תביעות שיוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו לפני שהוגשה בקשת פשיטת רגל וניתן צו כינוס לנכסיו.


מהם השיקולים למתן הפטר?


סעיף 61(א) לפקודת פשיטת הרגל קובע כי החייב רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט הפטר. הצו ניתן בהתאם להכרה באינטרס החייב כאשר הוא נקלע לחובות בתום לב והוא מצוי במצב שהוא לא מסוגל לפרוע אותם. במסגרת הדיון למצב הפטר, ניתנת לנושים הזדמנות להביע את עמדתם, כמו גם לנאמן ולכונס הנכסים הרשמי, ונשקלת התועלת הצפויה או שאינה צפויה לנושים מהתארכות ההליכים.


בית המשפט בוחן את התנהלותו של החייב לפני ולאורך כל ההליך, זאת באמצעות תסקיר שהוגש על ידי הכונס הרשמי. בית המשפט מתחשב בעמדתם של הנושים, ובודק את התועלת הצפויה להם מהימשכות ההליכים. כמו כן, בית המשפט מתחשב בעמדתו של הנאמן לגבי סיום ההליך או הארכתו.


לאחר מתן צו הפטר נדרש החייב לשאת בחובות בגין קנסות לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה, לרבות רשות מקומית. וכן עליו לשלם חובות שנוצרו במרמה, שהחייב היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה ואף לא ניתן לקבל הפטר על חוב מזונות לפי פסק דין מזונות, אלא במקרים חריגים בלבד, שנמדדים על פי גיל מבוגר ומצב בריאותי רעוע של החייב ומצב כלכלי טוב של זכאי המזונות.


צו הפטר חלוט וסיום ההליכים


אם השתכנע בית המשפט כי החייב פעל בתום לב, ולא תצמח עוד תועלת לנושים, הוא יכול להוציא צו הפטר חלוט שפוטר את החייב באופן מלא מכל יתרת החובות שניתן לפטור אותו. צו חלוט מבטל ומסיים את כל הליכי פשיטת רגל, לרבות צו כינוס נכסים, צו פשיטת רגל והגבלות שהוטלו על החייב מכוחם, כגון: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות על חשבון בנק, שימוש בכרטיסי אשראי ושיקים, הגבלות על תחום עיסוק ועוד.


לאחר שקיבל החייב צו הפטר חלוט עליו להמציא העתק לנושים ולתיקי ההוצאה לפועל ולבתי המשפט שההליכים בהם עוכבו בצו כינוס, כאשר החובה לסיים את ההליכים בפועל מוטלת על החייב.


נוסף על כך, צו הפטר משמש להגנה מפני תביעות בגין חובות שנוצרו לפני הליך פשיטת רגל, ומהווה ראייה והגנה מפני חובות שהיו לחייב לפני שנכנס להליך עד למועד שבו ניתן לו צו כינוס ולא נתבעו, לפיכך אם נושה שהחוב כלפיו הוצהר בכניסה להליך יפתח בהליך נגד חייב שהופטר מאותו חוב לאחר מתן הפטר, החייב רשאי להתגונן באמצעות הצו נגד התביעה.


הפטר מותנה בפשיטת רגל


כדי לקבל הפטר, החייב נדרש להוכיח כי פעל בתום לב כדי להסדיר את חובותיו, בית המשפט רשאי להתנות את ההפטר, ולתת צו הפטר מותנה, הקובע כי עם התקיימותם של התנאים הקבועים בו, יופטר החייב באופן סופי מחובותיו, כאשר אחד התנאים הנפוצים הוא עמידה בצו תשלומים, עד ארבע שנים מיום מתן ההפטר.


אם החייב לא עמד בתנאים שנקבעו, רשאי בית המשפט לבטל את ההפטר המותנה, וכל עוד לא התקיימו כל התנאים שבצו, החייב עדיין מצוי בהליך פשיטת הרגל וחלות עליו כל ההגבלות.


סעיף 18ה(3) לפקודת פשיטת הרגל מאפשר לבית המשפט להורות על מתן צו הפטר לאלתר, אם הוא סבר כי אין בניהול הליכי פשיטת רגל להביא תועלת לנושים, במקרים שבהם לחייב אין נכסים הניתנים למימוש לטובת הנושים, והוא אינו בעל כושר השתכרות מפאת גילו המבוגר או מצבו הבריאותי. צו הפטר לאלתר ניתן מיד לאחר תום הדיון בבקשת פשיטת הרגל והכרזת החייב כפושט רגל, בתנאי שחלפו לפחות ששה חודשים מיום מתן צו כינוס.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.