www.what2do.co.il

צו הפטר על חוב מזונות, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 4.3 מתוך 5

צו הפטר על חוב מזונות, באילו מקרים?

חוב מזונות על פי פסק דין אינו פטור במסגרת צו הפטר שניתן לחייב בסיום הליך פשיטת רגל, גם אם החוב הוא למוסד לביטוח לאומי, אשר שילם לזכאי קצבת מזונות. עם זאת, בית המשפט רשאי לפטור את החייב מחלק או ממלוא חוב המזונות, אולם בית המשפט ישתמש בסמכות זו במקרים חריגים בלבד.


השיקולים למתן הפטר חריג מחוב המזונות יכולים להיות גיל מבוגר או מצב בריאותי רעוע של פושט הרגל, או לחלופין מצב כלכלי טוב של האישה או הילדים אשר זכאים לתשלום מזונות על פי פסק דין. אם בית המשפט יקבע כי ההפטר לא חל על חוב המזונות, החייב יידרש לשלם את מלוא החוב לנושים גם לאחר שניתן לו הפטר.


סעיף 69(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל קובע כי צו ההפטר יפטור את החייב מכל חוב בר תביעה במסגרת הליך פשיטת רגל, חוץ מהחובות הבאים: חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה פלילית או חוב המגיע למדינה עקב קנס, חוב שנוצר במרמה שהחייב היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה וחוב לפי פסק דין בתביעת מזונות.


סעיף זה מכיל שלושה כללים, הראשון, צו הפטר פוטר את החייב מכל חוב בר תביעה. השני, שהוא חריג לכלל, בדמות פסק דין בתובעת מזונות שעליו לא חל ההפטר, והשלישי, הקבוע בסופו של הסעיף, ולפיו לבית המשפט שיקול דעת להורות אחרת. כלומר, במקרה הרגיל צו ההפטר אינו חל על חוב מזונות, אולם עניין זה כפוף לשיקול דעתו של בית המשפט, אשר במקרים המתאימים רשאי לקבוע כי צו ההפטר יחול גם על חוב זה.


בית משפט נדרש לדון בהרחבה לתנאים לתחולת הסעיף, לשאלה מתי צו ההפטר יחול גם על חוב מזונות. בפסיקה הוטעם כי הוראה זו עמומה ומותירה מרחב שיקול דעת רחב לבית המשפט, משלא נמנה בה כל שיקול שיש לבחון. עם זאת, נקבע כי על רקע החשיבות החברתית של מוסד המזונות יש ליישם את ההוראה במקרים חריגים בלבד.


מהם השיקולים למתן הפטר על חוב מזונות?


בית המשפט מתחשב בכושר הפירעון הנוכחי של החייב, ועד כמה הוא צפוי להשתנות בעתיד, קיומם של נכסים המצויים בבעלותו, גילו ומצב בריאותו, מצבו האישי והמשפחתי של החייב, נסיבות היווצרות החוב ועמידה בחובת תום הלב, אם המדובר בחוב לעבר בלבד, או בחוב שוטף שממשיך להיצבר, חלוף הזמן מעת יצירת החוב, תוך בחינת שאלת תרומתו של החייב להתמשכות ההליכים בעניינו, כדי למנוע מצב שבו יעדיף החייב להשתמט מתשלום במשך זמן ממושך, כדי שבסופו של ההליך יופטר ממנו.


בית המשפט בוחן אם החייב עשה מאמצים לפרוע את החוב מיוזמתו, או אם החוב נפרע בחלקו רק בעקבות הליכים שנקטו נגדו הנושים, אם החייב עדיין חב בסיפוק צרכי המחייה השוטפים של הזכאים למזונות, ובפרט קטינים, לעומת מצב שבו החוב נוגע לעבר הרחוק, שבמקרה זה חוב המזונות הפסוק מאבד מאופיו המקורי ומתקרב יותר במהותו לחוב כספי רגיל.


בנוסף נבחן גם מצבם הכלכלי הנוכחי של הזכאים למזונות, האישה והילדים. האם תיפגע זכותם של החייב או של הזכאים לקיום מינימלי בכבוד, אם החייב מיצה את האפשרויות העומדות לרשותו בגדרי הליכי ההוצאה לפועל, ואם יהיה בהם כדי להביא תועלת ממשית לנושים.


בית המשפט מתייחס גם לעמדותיהם של בעלי התפקידים בהליך פשיטת הרגל, כולל: כונס הנכסים, הנאמן, המנהל המיוחד וכל הנוגעים בדבר. עם זאת, עליו לבחון כל מקרה לגופו, ולאזן בין השיקולים הרלוונטיים תוך התחשבות בכלל הנסיבות. במסגרת השיקולים שנמנו לתחולת סעיף 69(א)(3) ניתן, במקרים המתאימים, להתייחס גם לנסיבות המקרה הפרטני.


גביית חוב מזונות לאחר סיום הליך


אם בית המשפט קבע שלא ניתן להכליל את חוב מזונות בהפטר, ניתן להמשיך ולגבות מהחייב את חוב המזונות גם לאחר מתן הצו. גביית החוב לאחר סיום ההליך מתבצעת באותו אופן שהיא הייתה מתבצעת גם אם לא הייתה פשיטת הרגל, כלומר באמצעות הליכי הוצאה לפועל.


גם בסיומו של הליך פשיטת רגל על ידי ביטול ההליך או הסדר עם הנושים ניתן להמשיך לגבות את חוב המזונות. במקרה שהזוכה חושש שהחייב יעזוב את הארץ לפני חידוש ההליכים בהוצאה לפועל, ניתן לבקש מבית המשפט שלא יבטל את צו היציאה מהארץ עד לאחר חידוש ההליכים ומתן צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.