www.what2do.co.il

הפטר אחרי 15 שנה, האם בית המשפט יתחשב בחייב?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הפטר אחרי 15 שנה, האם בית המשפט יתחשב בחייב?

בינואר 2004, לפני כמעט 15 שנים, ניתן צו כינוס לנכסי החייב והוא הוכרז כפושט רגל. עם הכרזתו הוטל עליו צו תשלומים בסך של 150 שקלים מדי חודש. במאי 2016, מונה נאמן לנכסי החייב כדי להכריע בתביעות החוב שהוגשו נגדו ולאתר את נכסיו וזכויותיו של החייב.


מדו"ח הכונס הרשמי, עלה כי החייב בן 68, נשוי ואב לחמישה ילדים בגירים. שתיים מבנותיו סובלות ממוגבלות שכלית וחיות עמו בבית. בשנת 1998 לקה החייב באירוע מוחי והוכר כנכה על ידי ביטוח לאומי. בשנת 2013 התגלתה אצלו מחלת הסרטן, הוא נאלץ לעבור טיפולים שונים ונכותו כפי שנקבעה על ידי ביטוח לאומי בשיעור של 75%. גם אשתו נכה ונקבעה לה נכות בשיעור של 65%.


החייב מתגורר בדירה בצפון הארץ, זכויות החכירה בדירה הן של החייב ואשתו. על פי חוות דעתו של שמאי, שמונה על ידי הכונס הרשמי, שוויה של הדירה כולה הוא 565,000 שקלים. נגד החייב הוגשו חמש תביעות חוב שנבדקו על ידי הנאמן. סך הנשייה שאושרה הוא בסך של 201,470 שקלים, מתוכם סך של 2,238 שקלים בדין קדימה. כאשר עד כה הופקדו בקופת הכינוס 34,400 שקלים בלבד.


בקשות קודמות שהגיש החייב לקבלת הפטר נדחו, ובהחלטת בית המשפט משנת 2017 נקבע כי במצב שבו לחייב זכויות בדירה לא ניתן לקדם את בקשתו להפטר בלי הצעה כלשהי שתוגש להסדר החובות.


הכונס הרשמי סבר כי הליך פשיטת רגל מוצה


בפני בית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה בקשה נוספת של החייב להפטר. הפעם הצטרף הכונס הרשמי לבקשה. הכונס הבהיר כי להערכתו לא תצמח כל תועלת ממשית מהמשך הליכי פשיטת רגל. ואף סבר גם כי גם מכירת זכויות החייב בדירה לא תועיל שכן יהיה צורך במציאות סידור חלופי לחייב ובני ביתו.


הכונס הרשמי ציין כי מדובר בחייב שעקב מצבו הרפואי אינו יכול לפרוע את חובותיו ואין לו כל פוטנציאל השתכרות. כמו כן, בשל מצבם הבריאותי של בני משפחתו, לא ניתן לממש בפועל את הדירה ועל כן סבר כי הליך פשיטת הרגל מוצה.


בדיון שנערך בסוף שנת 2018, טען הנאמן כי בשלב זה אין לקבל את בקשת ההפטר. החייב, כך נטען, לא מגיש דו"חות, חסרים פרטים על הכנסות בני המשפחה, ועל מצבן של האישה ובנותיו. בסופו של הדיון הורה בית המשפט לחייב להגיש דו"חות ומסמכים לגבי מצבם הבריאותי של בני המשפחה והכנסותיהם.


החייב הצהיר כי הוא מקבל קצבת נכות בסך של 2,700 שקלים. אשתו מקבלת קצבת נכות בסך של 2,300 שקלים. בת אחת הסובלת ממוגבלות שכלית מקבלת קצבה ובת נוספת הגרה עמם משתכרת כ-4,000 שקלים בחודש. על פי הדו"ח שהגיש הוצאות משק הבית עומדות על סך של כ-14,000 שקלים לחודש.


לאחר בחינת התיק הגיע בית המשפט למסקנה כי הליך פשיטת הרגל מתנהל תקופה ארוכה, שבמהלכה הצטבר סכום מזערי בלבד בקופת הכינוס. מהטענות והראיות ברור כי החייב, בגילו ובמצבו הרפואי, אינו מסוגל להשתכר. מצבם הבריאותי שלו ושל בני משפחתו, מונע מהם כל אפשרות להציע הצעה לתשלום משמעותי לקופת הכינוס. במהלך השנים הורע מצבו הבריאותי ועל כן לא הצליח לתרום סכומים ממשיים לקופת הכינוס.


המקור היחיד למימון החובות הוא דירת המגורים של החייב. מחוות הדעת של השמאי ניתן ללמוד כי שווי חלקו של החייב בדירה הוא כ-282,500 שקלים. עם זאת, דומה שהמקרה הנוכחי נכלל באותם מקרים חריגים שבהם על בית המשפט להימנע מלהורות על מימוש דירת המגורים.


מימוש הדירה יחייב מציאת סידור חלופי קבוע


במקרה זה, לא ניתן לממש את בית המגורים של החייב. מימוש בית המגורים יחייב מציאת סידור חלופי לחייב, לאשתו ולבתו הנכה המתגוררת עמם. לא מדובר בסידור חלופי לתקופה קצרה מאחר שאין כל אפשרות שתהיה להם יכולת בעתיד לדאוג לבית מגורים. מימוש הדירה יטיל עול כבד על הקופה הציבורית, ויחייב את רשויות הרווחה למצוא פתרונות לבני המשפחה. הנזק שיגרם יעלה לאין שיעור על התועלת שתצמח.


בית המשפט ציין כי האפשרות שיינתן הפטר המותנה במימוש הנכס בעתיד, כאשר החייב יעזוב את הדירה או לאחר שילך לעולמו, אינה סבירה שהרי גם אפשרות זו לא פותרת את הקשיים במציאות סידור חלופי לבני המשפחה, ואף אין היגיון להמתין שנים רבות נוספות, כאשר צפוי כי הדיבידנד שיוותר לנושים יהיה קטן.


בסופו של דבר, במצב שבו מתנהל הליך פשיטת רגל כבר 15 שנים ללא כל תועלת לנושים, אשר שנים רבות אינם נוטלים בו כל חלק ואינם מביעים בו כל עניין, ולחייב אין כל אפשרות להציע הצעה כספית כלשהי, נעתר בית המשפט לבקשת החייב והורה על מתן הפטר.


פש"ר 154-03
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.