www.what2do.co.il

בדיקת תביעת חוב בפשיטת רגל, כיצד נבחנת התביעה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בדיקת תביעת חוב בפשיטת רגל, כיצד נבחנת התביעה?

לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל בידי החייב או הנושה, בית המשפט רשאי להוציא צו כינוס להגנת נכסי החייב, והנכסים הניתנים למימוש וחלוקה עוברים לפיקוח הכונס הרשמי, עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר עם הנושים אחרי צו כינוס או תוכרז הכרזת פשיטת רגל.


עם מתן צו כינוס, רשאי בית המשפט להטיל חובות ומגבלות שונות על החייב, כולל: צו תשלומים חודשיים, הגשת דו"חות תקופתיים על מצבו הכלכלי, צו עיכוב יציאה מהארץ והגבלות נוספות על פי שיקול דעתו.


הודעה על מתן צו כינוס נכסים מפורסמת ברשומות ובעיתונות, ולאחר מכן, נושים, שהחייב חב להם כספים, רשאים להגיש תביעות חוב לכונס הרשמי בצירוף אסמכתאות לביסוס קיומו של החוב ובגיבוי תצהיר מאומת. תביעת חוב היא מסמך משפטי שבו מפרט הנושה את סכום החוב שהנטען, שחב לו החייב המצוי בהליך פשיטת רגל.


מה תפקידו של הכונס הרשמי בהליך הגשת תביעת החוב?


יש להגיש את תביעת החוב והאסמכתאות לביסוס החוב לכונס הרשמי בתוך חצי שנה ממועד מתן צו כינוס. הכונס הרשמי קולט את התביעות שהתקבלו מן הנושים ומעביר אותן לנאמן או למנהל המיוחד שמונו על ידי בית המשפט המחוזי. בעל התפקיד בוחן את התביעה ואת המסמכים המצורפים לה ויכול לאשר אותה במלואה או באופן חלקי, או לדחות את התביעה או לדרוש ראיות נוספות להוכחתה.


נושה המעוניין להגיש תביעת חוב, נדרש לפנות בתוך ששה חודשים מיום מתן צו כינוס לכונס הרשמי במשרד המשפטים. אם הנושים מיוצגים על ידי עורכי דין, עליהם להגיש את התביעה באופן מקוון. הכונס הרשמי, קולט את התביעה ומעביר אותה לנאמן או למנהל המיוחד שמינה בית המשפט המחוזי, שדן בהליך פשיטת הרגל של החייב.


סעיף 71 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי חובות קיימים או עתידים, וודאיים או מותנים, החלים על החייב ביום מתן צו כינוס, או שיחולו עליו לפני מתן צו הפטר עקב התחייבות שניתנה טרם מתן הצו, נחשבים לחובות בני תביעה בפשיטת רגל.


הנושה רשאי להגיש תביעת חוב בתוך חצי שנה מיום מתן צו כינוס. עם זאת, הכונס הרשמי בתפקידו כנאמן על נכסי החייב, או הנאמן, רשאים, בנסיבות חריגות, להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב של נושה לפרק זמן שיקבעו, אם השתכנעו כי הנושה לא יכול היה להגיש את התביעה במועד שנקבע בפקודה.


שכר טרחה עבור בדיקת תביעת החוב


את התביעה יש להגיש על גבי טופס תביעת חוב ולצרף את המסמכים הבאים: תצהיר חתום ומאומת בידי עורך דין, אסמכתאות לאימות החוב, ובמקרים שבהם שהתביעה אינה מוגשת על ידי הנושה עצמו אלא על ידי מיופה כוחו יש לצרף גם ייפוי כוח חתום ומאומת בידי עורך דין. לצורך אימות נתוני חשבון בנק, נדרש הנושה לצרף העתק המחאה או אישור מהבנק על זהות בעל החשבון.


התשלום לנאמן או למנהל המיוחד עבור בדיקת תביעת החוב היא בסך של כ- 315 שקלים. במקרה שבקופת הכינוס אין מספיק כסף, לאחר הגשת תביעת החוב, נדרש הנושה לשלם את שכר טרחת המנהל המיוחד בבדיקת תביעת החוב, במצב זה תישלח לנושה הודעה לגבי אופן המשך בירור תביעת החוב ודרכי התשלום. אם יצטברו מספיק כספים בקופת הכינוס לתשלום שכר טרחתו של המנהל המיוחד, יקבל הנושה החזר כספי.


המנהל המיוחד אשר בוחן את תביעת החוב, רשאי, על פי שיקול דעתו וסמכותו המקצועית, לאשר את התביעה במלואה או באופן חלקי. הוא רשאי לדחות את התביעה או לדרוש ראיות נוספות להוכחת החוב. בתוך 90 ימים מיום שהתביעה הגיע לידיו, נדרש המנהל המיוחד למסור את החלטתו המנומקת לנושה, ואולם, במידת הצורך הכונס הרשמי רשאי להאריך את המועד למתן ההחלטה. במקרה שהוגשה תביעת חוב על סכום שאינו בערך קצוב, המנהל המיוחד ייתן את הערכתו, ואף הוא רשאי לקזז חובות שיש לנושה כלפי החייב מול תביעות החוב.


מיום מתן צו כינוס, מפסיקים החובות לצבור הפרשי הצמדה וריבית, אולם המנהל המיוחד יכול לקבוע כי יחולו הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל. נושים שתביעת החוב שלהם תאושר, זכאים לתשלום דיבידנד לפי ערך החוב שבו הכיר המנהל המיוחד. נושה שלא יגיש תביעת חוב, לא זכאי לתשלום דיבידנד ואף מלוא החוב יימחק עם מתן צו הפטר.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.