www.what2do.co.il

חובות ארנונה בפשיטת רגל, האם ניתן לקבל הפטר?

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 4.6 מתוך 5

חובות ארנונה בפשיטת רגל, האם ניתן לקבל הפטר?

בסיום הליך פשיטת רגל, רשאי בית המשפט לתת צו הפטר לפי בקשת החייב, הכונס הרשמי או בעל תפקיד מטעמו שיכול להיות המנהל מיוחד או הנאמן. צו הפטר מאפשר לחייב שנקלע בתום לב לקשיים, לפתוח דף כלכלי חדש בחייו ומוחק את כל החובות שנתבעו במסגרת תביעות חוב על ידי הנושים או שניתן היה לתבוע במסגרת הליך פשיטת הרגל, מלבד חובות שההפטר אינו חל עליהם.


חובות בגין קנסות למדינה או לרשות המקומית נחשבים לחובות שלא ניתן לקבל עבורם הפטר. כאשר החובות נוצרו לפני מתן צו כינוס הם נחשבים לחובות בני תביעה, אשר צו עיכוב ההליכים חל עליהם, ואסור לחייב לשלם אותם כל עוד הוא מצוי בהליך פשיטת רגל, מכיוון שהדבר ייחשב כהעדפת נושים אסורה. לכן לא ניתן להגיש תביעה בגין חובות למדינה ולרשות המקומית ואף לא ניתן לפעול לגבייתם כל עוד החייב מצוי בהליך פשיטת רגל.


צו הפטר משמש להגנת החייב נגד תביעות שיוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו לפני פשיטת הרגל. כאשר מדובר בחובות שנוצרו לאחר מתן צו כינוס, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט. ואולם לא ניתן יהיה לפעול לגבייתם כל עוד החייב נמצא בהליך, מאחר שלאחר מתן צו כינוס נכסי החייב מוקנים לנאמן.


עם זאת, בפסק דין תקדימי מחודש מאי 2012, נקבע כי העירייה רשאית לתבוע חייב שהגיע להסדר נושים במסגרת הליכי פשיטת רגל, לגבי חוב שנוצר לפני שניתן נגדו צו כינוס גם אם לא הוגשה נגדו תביעת חוב.


מהם חובות שההפטר לא חל עליהם?


צו הפטר פוטר את החייב מכל חוב שנתבע או שניתן היה לתבוע בפשיטת רגל, פרט לחובות שההפטר לא חל עליהם, ועליו לשלם אותם גם לאחר שניתן הצו. כולל: חובות המגיעים לפי התחייבות להימנע מעבירה או חובות המגיעים למדינה, כולל קנסות מטעם רשות מקומית. מדובר בקנסות שניתנו במסגרת הליך פלילי וקנסות המגיעים למדינה. כמו כן, יש לשלם חוב שנותר בגין אי תשלום דוחות חניה לרשות המקומית, חבות שנוצרו במרמה שהחייב היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה וחובות לפי פסק דין מזונות.


הפטר על פי בקשת הכונס הרשמי ניתן לקבל לפי סעיף 67א לפקודת פשיטת הרגל, אשר קובע כי בהתאם לבקשת הכונס ובהתחשב בדו"ח הנאמן, רשאי בית המשפט לתת הפטר לחייב אם הוא סבור כי אין בהמשך ניהול פשיטת הרגל כדי להביא תועלת לנושים. במקרה זה יקבע בית המשפט מועד לדיון בבקשה למתן צו הפטר והודעה על כך תישלח, שבועיים לפחות לפני המועד שנקבע, לכל מי שהגיש תביעת חוב או שצוין כנושה בדו"ח החייב על מצב עסקיו.


נושה שההפטר לא חל על החוב שלו והגיש תביעת חוב, זכאי לקבל דיבידנד. את יתרת החוב הוא רשאי לגבות לאחר סיום ההליך. אם הנושה לא הגיש תביעת חוב הוא אינו זכאי לקבל דיבידנד, אולם הוא רשאי לגבות את מלוא החוב לאחר סיום ההליך ואף רשאי לפתוח בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב.


מעמד חובות לעירייה ולרשות מקומית


בפסק דין תקדימי שניתן במאי 2012, נשיא בית משפט העליון קבע כי העירייה רשאית לתבוע חייב אשר הגיע להסדר נושים במסגרת הליך פשיטת רגל, חוב שנוצר לפני שניתן צו כינוס לנכסי החייב, גם אם לא הוגשה נגדו תביעת חוב. בהחלטה זו ביטל בית המשפט העליון פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה, שבו נקבע כי העירייה כמו כל נושה אחר, אשר לא הגישה תביעת חוב במועד, איבדה את זכותה לתבוע את החוב.


בית המשפט קבע כי לעירייה מותר להמשיך בגביית חוב, גם אם לא דרשה אותו מהחייב בטרם החל בהליך פשיטת רגל. כך שלמעשה לא ניתן לקבל הפטר גם על חובות בגין קנסות חניה וארנונה. ההלכה החדשה נולדה כתוצאה מהליך פשיטת רגל שנידון בבית המשפט המחוזי בנצרת.


ההליך הסתיים בהסדר נושים והחייב מילא אחר התנאים ובהתאם קיבל הפטר מכל חובותיו. עם זאת, לאחר מספר שנים, העירייה ביקשה לגבות קנסות חניה שצבר החייב בסך 2,000 שקלים, שנוצרו לפני הליך פשיטת רגל. העירייה טענה שההליך לא מבטל חוב שנוצר לפני מתן צו כינוס, לכן שלא הייתה חובה להגיש תביעת חוב.


בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי העירייה אינה רשאית לתבוע את החוב וקבע כי מעמדה הוא כמו של כל נושה אחר, והיה עליה להגיש תביעת חוב בגין החובות שצבר החייב עד למועד צו כינוס, ומכיוון שלא פעלה כך, היא אינה יכולה לתבוע את החוב לאחר ההסדר.


עם זאת, המחוקק קבע כי קיימים סוגים מיוחדים של חובות, שאין מקום לפטור בהם את החייב, גם אם קיבל פטור מלא מחובותיו. בין החובות, קיים חוב מזונות לפי פסק דין, אלא אם בית המשפט כלל אותו במפורש בהפטר, חוב שהושג במרמה, חוב קנסות על ביצוע עבירה, וחוב המגיע למדינה בשל קנסות.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.