www.what2do.co.il

דו``ח לאחר מתן צו כינוס, מה כולל הדו``ח?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

דו``ח לאחר מתן צו כינוס, מה כולל הדו``ח?

סעיף 25 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי חייב שניתן נגדו צו כינוס נכסים נדרש לערוך ולהגיש לכונס הרשמי או למנהל המיוחד דו"ח על מצב עסקיו מיד לאחר מתן צו כינוס. בתוך שלושה ימים ממתן הצו. אם הבקשה הוגשה על ידי החייב, או בתוך שבעה ימים ממתן צו כינוס, אם הבקשה הוגשה על ידי הנושה.


בדו"ח יש לפרט מידע על נכסים, חובות וחבויות של החייב ובני משפחתו, שמות הנושים, כתובתם ומשלח ידם, מידע על הערובות שהנושים מחזיקים בהן, התאריכים שבהם ניתנו הערובות, וכל ידיעה אחרת שנקבעה או שהכונס דרש אותה.


את הדו"ח יש להגיש למנהל המיוחד שמונה לחייב. אם לא מונה מנהל מיוחד, יש להגיש את הדו"ח למשרדי הכונס הרשמי במחוז שבו מתנהל תיק פשיטת רגל. אם בקשת פשיטת הרגל הוגשה על ידי החייב, יש להגיש את הדו"ח בתוך שלושה ימים ממתן צו כינוס. אם הבקשה הוגשה על ידי נושה, יש להגיש את הדו"ח בתוך שבעה ימים ממתן צו כינוס.


סעיף 24 לתקנות פשיטת הרגל קובע כי דו"ח החייב על מצב עסקיו לפי סעיף 25 לפקודת פשיטת הרגל, ייערך לפי טופס 12 ויוגש לכונס הרשמי בשלושה עותקים. הכונס הרשמי רשאי לדרוש מהחייב פרטים נוספים או משלימים וכן מסמכים העשויים לסייע בבדיקת הדו"ח.


מהו מועד הגשת הדו"ח למנהל המיוחד?


את הדו"ח יש להגיש בטופס שנקבע, לאמת בתצהיר, בתוך שלושה ימים מיום מתן הצו אם ניתן לבקשת החייב, ובתוך שבעה ימים מיום מתן הצו אם ניתן לבקשתו של נושה. עם זאת, בית המשפט רשאי בנסיבות מיוחדות להאריך את המועד להגשתו. אם החייב לא מילא אחרי דרישות סעיף זה ללא הצדקה סבירה לכך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס הרשמי, להכריז עליו כפושט רגל.


הנושה רשאי בכל זמן סביר לעיין בדו"ח שהוגש על ידי החייב לאחר מתן צו כינוס, בעצמו או על ידי נציג מטעמו, ולהעתיקו את כולו או חלקים ממנו. ואולם, הכונס הרשמי רשאי לפטור את החייב מהגשת דו"ח לפי סעיף זה אם ראה שהדו"ח שהגיש החייב לבקשת פשיטת רגל, לפי סעיף 17(א)(2) לחוק, כולל את המידע הדרוש לניהול הליך תקין של פשיטת רגל.


סעיף 17(א)(2) קובע כי על החייב לצרף לבקשת פשיטת רגל דו"ח המתייחס למועד הגשת הבקשה ולתקופה הכוללת את שנת המס האחרונה וזו שקדמה לה, לפי טופס שנקבע בתקנות, מאומת בתצהיר הכולל: פרטים על נכסיו, כולל מניות או זכויות אחרות בתאגיד, פרטים על הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, תוך ציון שמות הנושים כתובתם והערובות שנתן להם, וכן, עליו למסור פרטים הידועים לו בדבר נכסים, הכנסות, הוצאות וחבויות של בן זוגו ושל ילדיו הקטינים או ילדיו הבגירים הגרים עמו, כולל מידע על מניות או זכויות אחרות שלהם בתאגיד.


מהם שלבי הגשת הדו"ח?


בשלב ראשון נדרש החייב למלא את הדו"ח באתר הכונס הרשמי. כאשר מדובר בפשיטת רגל של בני זוג המקיימים משק בית משותף, ניתן להגיש דו"ח אחד משותף שעליו חתומים שניהם, ולהקפיד להגיש את הדו"ח בכל אחד מהתיקים.


לדו"ח יש לצרף את הפרטים והמסמכים הבאים: מספר תיק בכונס הרשמי, כתובת מגורים עדכנית ומספר טלפון של החייב. תלושי שכר של החייב, בן זוג והילדים הבגירים הגרים עמו. אם החייב זכאי להכנסה מפנסיה, עליו לצרף אישור מקרן הפנסיה. אם יש לו הכנסה משכר דירה, יש לצרף אישור להכנסה זו. אם החייב או בני משפחתו זכאים לקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, יש לצרף אסמכתא לקצבה זו.


אם החייב מקבל הכנסות מתמיכות או מתנות המתקבלות בכסף או בשווה כסף, עליו לציין את שם התומכים או נותני המתנה, כתובתם ואישור המעיד על התמיכה או המתנה. חייב המתגורר בשכירות נדרש לצרף לדו"ח חוזה שכירות עדכני. אם הוא משלם משכנתא עליו לצרף אישור על התשלום, וכן אישור על הוצאות הקשורות לאחזקת בית, כגון: חשבונות חשמל, מים, ארנונה, טלפון, אינטרנט, כבלים וכדומה. יש לצרף קבלות על רכישת מוצרי מזון, ומוצרים נוספים הנחוצים לחייב ובני ביתו. וכן תשלומים על הוצאות רכב. אם החייב עובד כעצמאי, עליו לצרף את הדוחות שהוגשו לרשויות המס, כולל מס ערך מוסף ומס הכנסה.


את הדו"ח נדרש החייב לשמור במחשב באתר הכונס הרשמי, עם כל הפרטים הנדרשים והמסמכים הנחוצים. ניתן להגיש את הדו"ח באחת מהדרכים הבאות: לכתובת הדואר של משרד המנהל המיוחד, או למייל של משרד המנהל המיוחד, או למספר הפקס של משרד המנהל המיוחד. חשוב לשמור את האסמכתאות המקוריות והעתקים מהדו"חות לאחר הגשתם.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.