www.what2do.co.il

הגנה על קופת גמל בפשיטת רגל, מהם כספים מוגנים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הגנה על קופת גמל בפשיטת רגל, מהם כספים מוגנים?

לאחר מתן צו כינוס והכרזת פשיטת רגל, מוקנים נכסי החייב לנאמן והוא רשאי לחלק אותם בין הנושים, על פי הוראות סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל. כספי קופת גמל ניתנים לחלוקה רק באישור בית המשפט, לאחר שניתנה לחייב הזדמנות להשמיע טענותיו. כאשר מדובר בכספי קופת גמל המיועדים למטרת קצבת נכות או זקנה וטרם הגיע המועד לתשלום הקצבה, בית המשפט ברוב המקרים לא יאשר את פדיונם.מימוש נכסי חייב הוא שלב בהליך פשיטת רגל שבו הנאמן, בפיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט, מוכר ומפרק את נכסי החייב שניתנים לחלוקה לצורך פירעון חלקי של חובות החייב. רוב נכסי החייב ניתנים למימוש ולחלוקה, פרט לנכסים מוגנים הנשארים ברשותו, המשמשים את החייב ובני משפחתו למחייתם ולפרנסתם, תוך שמירה על תנאים מינימליים של קיום בכבוד.סעיף 85(1) לפקודה קובע כי בין הנכסים שניתנים לחלוקה נמנים נכסים השייכים לחייב, או מוקנים לו, בתחילת הליך פשיטת רגל, וכל נכס שהחייב רכש או קיבל עד מתן צו הפטר. במסגרת הליך פשיטת רגל, הנאמן רשאי למכור את נכסי החייב לצורך פירעון חלקי של חובותיו. כתוצאה מהמימוש, הנאמן מחלק דיבידנד לנושים, לפי סדרי הנשייה, כך שחובות לנושים בדין קדימה נפרעים במלואם טרם משולם דיבידנד לנושים הרגילים.


מימוש כספים המצויים בתכנית חיסכון


כספי החייב המצויים בתכנית חיסכון כולל: כספי קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים ניתנים למימוש בכפוף לתנאים מסוימים. סעיף 85(1א) לפקודה קובע כי כאשר מדובר בכספים המגיעים לחייב מקופת גמל, הנאמן לא רשאי לפרוע במסגרת מימוש הנכסים, ללא אישור בית המשפט. כאשר מדובר בכספים למטרת קצבה אשר טרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה, בדרך כלל בית המשפט לא יאשר את פירעון הכספים.


לפיכך, רשאי הנאמן לפדות כספים המגיעים לחייב מתכנית חיסכון שטרם הגיע מועד פדיון בכפוף לאישורו של בית המשפט והסכמת הכונס הרשמי ובתנאי שניתנה לחייב הזדמנות להשמיע את טענותיו לגבי פדיונם. לגבי מימוש כספי קופת גמל למטרת קצבה עתידית שטרם הגיע מועד התשלום, ברוב המקרים בית המשפט לא יאשר את מימוש הכספים על ידי הנאמן, אלא במקרים חריגים בלבד.


אישור של בית המשפט למימוש כספי קופת גמל


מטרת סעיף 85(1א) לפקודה היא להעניק לחייב הגנות מיוחדות על כספים שחסך בקופת גמל. סעיף זה קובע כי התנאי לפדיון כספים על ידי הנאמן בכל הנוגע לכספי קופת גמל שאינם מיועדים לקצבה הוא אישור של בית המשפט. על כן מדובר בסטייה מהמצב הרגיל שבו הנאמן רשאי לממש את נכסי החייב ללא צורך באישור בית המשפט.


המחוקק הציב הגנה גדולה עוד יותר על כספי החייב המיועדים לקצבה, ומגיעים לו עקב חברותו בקופת הגמל. במקרה זה, המחוקק קבע כי אישורו של בית המשפט למימוש הכספים לא יינתן כל עוד לא הגיע מועד זכאותו של החייב לקצבה, כמו במקרים של זכאות לקצבת נכות או קצבה זקנה.


נוסף על כך, סעיף 85(1ב) אוסר על הנאמן לפדות כספים המגיעים לחייב לפי תכנית חיסכון שמועד פריונה טרם הגיע, כל עוד לא הוסכם על כך על ידי הכונס הרשמי או נכסים אשר אינם כלולים בנכסי פשיטת רגל לפי סעיף 86 לפקודה, כגון: ביגוד, אוכל, ריהוט, חיות מחמד וכדומה.


לצורך מימוש הנכסים, הנאמן רשאי לקחת לרשותו את הפנקסים והמסמכים של החייב וכל נכס שניתן למסירה ביד. כמו כן, כל אדם המחזיק בנכס של החייב אשר הנאמן דורש שיימסר לו, נדרש לעשות זאת. על פי הוראת בית המשפט ניתן לתפוס נכסים גם אם יש צורך לפרוץ למקום שבו הנכס אמור להימצא. כדי לאתר נכס מוסתר, רשאי בית המשפט להוציא צו חיפוש לביצוע על ידי המשטרה או פקיד בית.


לאחר כינוס הנכסים, רשאי הנאמן למכור אותם במסגרת מכירה פומבית או כחוזה פרטי. וכן, להעביר את כל הנכסים לאדם אחד או למכור חלקים מהם. בכפוף לאישור והסכמת הכונס הרשמי, הנאמן רשאי לנהל את העסק של החייב, אם הדבר נחוץ לפירוקו המועיל, ואף בהסכמת הכונס הרשמי, ניתן לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסיו ולהתגונן בהליך. הנאמן רשאי למנות את החייב להיות מפקח על ניהול נכסיו או חלק מהם, או לנהל את עסקיו לטובת הנושים, או לעזור בכל דרך אחרת בניהול הנכסים. 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.