www.what2do.co.il

חזרה מבקשת פשיטת רגל, האם ניתן להתחרט?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חזרה מבקשת פשיטת רגל, האם ניתן להתחרט?

הליך פשיטת רגל נועד לכנס את נכסי החייב ולחלק אותם בין הנושים באופן שוויוני ויעיל כדי להסדיר את החובות. נוסף על כך, ניתנת לחייב אפשרות להשתקם כלכלית, באמצעות קבלת צו הפטר מהחובות, בתנאי שהחייב נהג בתום לב הן ביצירת החובות והן במסגרת ההליך כולו.


סעיף 19 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי אין חזרה מבקשת פשיטת רגל שהוגשה, בין אם הוגשה ביוזמת הנושה ובין אם הוגשה ביוזמת החייב, אלא ברשות בית המשפט. לפיכך, לאחר שהוגשה בקשה למתן צו כינוס, ביוזמת החייב או הנושה, העניין נתון בידי בית המשפט המחוזי שדן בהליך, והמבקש אינו רשאי לחזור בו מבקשתו אלא באישורו של בית המשפט.


מרגע שניתן צו כינוס לנכסי החייב, בית המשפט לא מאפשר לחייב או לנושה לחזור בהם מהבקשה מבלי לשמוע קודם את עמדת הנושים בעניין זה, ומבלי לשקול את תועלת הנושים והאינטרס שלהם, וההחלטה לגבי חזרה מבקשת פשיטת רגל נתונה בסופו של דבר לשיקול דעתו של בית המשפט.


חזרה מבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי חייב


החייב רשאי לחזור בו מהבקשה רק בכפוף לאישור בית המשפט. חייב, שבית המשפט אישר לו לחזור בו מבקשה שהגיש לפני שניתן צו כינוס נכסים, רשאי, בתוך חצי שנה מיום האישור, לפנות לכונס הרשמי ולקבל החזר חלקי של הפיקדון שהפקיד לקופת הכינוס.


חייב שחובותיו גבוהים מסך של 17,307 שקלים, המעוניין להתחיל בהליך פשיטת רגל, נדרש בשלב ראשון להגיש בקשת פשיטת רגל לכונס הרשמי. לאחר קבלת תגובת הכונס, החייב נדרש להגיש את בקשתו לבית המשפט המחוזי, בצירוף דוחות על חובות ונכסים, תצהיר, מסמכים רלוונטיים, התחייבות עם הינתן צו כינוס, כתב ויתור על סודיות עם אישור חתימה על ידי עורך דין ועוד.


עבור הגשת הבקשה החייב נדרש לשלם פיקדון בסך 1,600 שקלים לקופת הכונס הרשמי. את הבקשה יש להגיש לבית משפט על פי התנאים, בצירוף אישור הכונס הרשמי בדבר קבלת העתק הבקשה והמסמכים שצורפו לה וכן אישור על הפקדת הפיקדון. לאחר הגשת הבקשה לבית משפט, החייב רשאי לחזור בו מהבקשה רק באישור בית המשפט. אם בית המשפט אישר לחייב לחזור בו מבקשתו לפני שניתן צו כינוס נכסים, הוא יכול לקבל החזר חלקי של הפיקדון ששולם.


חזרה מבקשת פשיטת רגל שהוגשה ביוזמת נושה


גם נושה שהגיש בקשת פשיטת רגל רשאי לחזור בו רק באישור בית המשפט. אם בית המשפט אישר לנושה לחזור בו מבקשתו, הוא רשאי בתוך ששה חודשים מיום האישור, לפנות לכונס הרשמי ולקבל החזר חלקי של הפיקדון שהפקיד.


נושה אשר עומד בתנאי הסף, הכוללים את גודל החוב, סכום קצוב בכסף, מעשה פשיטת רגל וקשר של החייב לישראל, רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל נגד אדם החייב לו כספים. במסגרת הליך פשיטת הרגל ייפרע החייב את חובותיו באופן חלקי, ולאחר מכן הוא יקבל צו הפטר המוחק את חובותיו הנותרים.


בשלב הראשון, הנושה נדרש להגיש את הבקשה לכונס רשמי. לאחר קבלת אישור מהכונס על הגשתה, עליו להגיש את בקשתו לבית המשפט המחוזי. הדיון בבית המשפט לבירור בקשת נושה מתקיים לאחר מספר חודשים ממועד מסירת הבקשה לחייב. הדיון מתקיים בנוכחות הנושה, החייב והכונס הרשמי, ובית המשפט רשאי להחליט אם לתת צו כינוס לנכסי החייב או לדחות את הבקשה.


בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה להכרזת חייב כפושט רגל, אם הראיות לחוב ולמעשה פשיטת רגל, שהציג הנושה, לפי סעיף 11 לפקודת פשיטת הרגל, המהוות את הבסיס למתן צו הכינוס, לא הניחו את דעתו, או אם בית המשפט שוכנע כי החייב אינו בעל יכולת כלכלית לפרוע את חובותיו, או אם ראה כי מכל טעם אחר אין לתת את הצו. כאמור, לאחר הדיון בבקשה למתן צו כינוס, רשאי לחזור בו מהבקשה רק באישור בית המשפט.


פשרה או הסדר עם הנושים


החייב יכול להגיע להסדר פשרה עם הנושים לפני שהתחיל הליך פשיטת רגל או לפני שניתן צו כינוס נכסים. הסדר שאושר על ידי בית המשפט מחייב את כלל הנושים, והחייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו, בדומה לתוצאה של מתן צו הפטר ואף לא יוטלו עליו חובות והגבלות המוטלות בהליך פשיטת רגל.


כמו כן, החייב יכול להגיע להסדר עם הנושים לאחר שניתן צו כינוס אך לפני שהוכרזה פשיטת רגל. לשם כך נדרש החייב לפנות אל המנהל המיוחד כדי לקדם את ההסדר, באמצעות אסיפת נושים, קיום דיון בבית המשפט בבקשה והחלטת בית המשפט תוך התחשבות בהתנהלות תקינה של החייב ועמידתו בחובותיו. ביצוע ההסדר פוטר את החייב מכל חוב כפי שהיה פטור אילו התקיים הליך פשיטת רגל מלא והתקבל בו הפטר, פרט לחובות שאינם כלולים בהפטר.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.