www.what2do.co.il

פשיטת רגל רישיון נהיגה, מתי ניתן לבטל את ההגבלה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

פשיטת רגל רישיון נהיגה, מתי ניתן לבטל את ההגבלה?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, ניתן להטיל על החייב הגבלה מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה. מטרת ההגבלה היא להפעיל על החייב לחץ כדי שיזדרז לשלם את החוב שבגינו נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל. כדי לבטל את ההגבלה, נדרש החייב להוכיח כי הוא אינו בעל יכולת שמחפש להשתמט מתשלום חובותיו, כאשר אחת הדרכים לכך היא פנייה להליכי פשיטת רגל.


לאחר הגשת בקשה לפשיטת רגל ופתיחת תיק אצל הכונס הרשמי ובבית המשפט המחוזי, רשאי החייב להגיש בקשה מתאימה בתיק ההוצאה לפועל, שבו הוטלה ההגבלה על רישיון הנהיגה, לאור העובדה כי פנה להליכי פשיטת רגל.


סעיף 20 לפקודת פשיטת רגל, קובע כי לאחר שניתן צו כינוס לנכסי החייב יהיה הכונס הרשמי הכונס של נכסיו, משלב זה והלאה, ובאין הוראה אחרת בפקודה זו, לא תהיה תרופה לנושה נגד החייב שיש לו חוב בר תביעה, והוא אינו רשאי לפתוח בתובענה או הליכים משפטיים אחרים נגד החייב, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיראה לקבוע, כך שהסמכות לביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה מוקנית לבית המשפט המחוזי.


באילו מקרים מוטלת הגבלה על רישיון נהיגה?


רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלה על רישיון הנהיגה של החייב בכל אחד משלושת המקרים הבאים: האחד, אם הוכח כי החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי התשלום, בתנאי שסך כל החובות במצטבר מעל 500 שקלים. השני, החוב נובע ממזונות שלא שולמו. השלישי, החייב הוכר כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו ובתנאי שחלפה חצי שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב, והחוב מעל 2,500 שקלים, או שחלפה שנה ממועד המצאת האזהרה והחוב מעל 500 שקלים.


הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רישיון נהיגה לא תוטל על החייב, אם רשם ההוצאה לפועל סבר כי הטלתה עלולה לפגוע באופן ממשי בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב, או שהרישיון חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו. לעניין זה ייחשב החייב שהוטלה עליו הגבלה מלהחזיק רישיון נהיגה כמי שהרישיון שלו פקע עקב אי תשלום אגרה.


ביטול הגבלה על רישיון עקב תשלום חוב


חייב שהוטל עליו צו המגביל את חידוש רישיון הנהיגה, אינו יכול לחדש את הרישיון עם פקיעת תוקפו עד לאחר הסרת המגבלה שהוטלה במסגרת הליכי הוצאה לפועל. כדי לחדש את הרישיון, נדרש החייב לפעול לביטול הצו המגביל או להסדיר את החוב שבמסגרתו הוטל הצו.


ההגבלה על רישיון הנהיגה תבוטל בעקבות תשלום מלוא החוב. כמו כן, רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את ההגבלה מיוזמתו או לפי בקשת החייב, או להתנות את הביטול במתן ערובה אם הוא השתכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.


הרשם רשאי להורות על ביטול הגבלה אם הוא סבר כי החייב עומד בצו תשלומים חודשי, או פועל לפי הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב. ואולם, הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, במקרה שהחייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם. לאחר ביטול הגבלה על הרישיון, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד ועד 24 שעות ממועד הביטול הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר וכן תשלח הודעה לחייב ולזוכה.


ביטול הגבלה עקב פנייה להליכי פשיטת רגל


חייב שחובותיו גבוהים מסך של 17,307 שקלים, נכון לשנת 2018, רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל, במטרה לגבש תכנית לפירעון חלקי של חובותיו, בהתאם ליכולתו הכלכלית בתקופת ההליך, וקבלת צו הפטר ופתיחת דף חדש בסיום. בשלב ראשון, נדרש החייב להגיש בקשה לכונס רשמי. ולאחר קבלת התייחסות מהכונס הרשמי, יש להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי. במסגרת הרפורמה החדשה בהליך פשיטת הרגל, ברוב המקרים ניתן צו כינוס לבקשת החייב, והליך פשיטת הרגל מתקדם לשלב הבא הכולל מתן צו כינוס לנכסי החייב.


במסגרת הליכי פשיטת רגל ניתן להביא לביטול הגבלה על חידוש הרישיון, באמצעות הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט הדן בהליכי פשיטת הרגל שנפתחו בעניינו של החייב. לאחר מתן צו כינוס, רשם ההוצאה לפועל יפעל לביטול ההגבלה. ברוב משרדי הכונס הרשמי לוקח פרק זמן של כחודש עד חודש וחצי עד לקבלת צו הכינוס, לכן מומלץ לעשות שימוש בעורך הדין כדי לבטל את ההגבלה בלשכת ההוצאה לפועל במועד מוקדם יותר.


ממועד מתן צו הכינוס, ניתן להסיר מגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל ואף החובות יפסיקו לצבור הפרשי הצמדה וריבית. עם זאת, במסגרת הליכי פשיטת רגל נדרש החייב לעמוד בחובת תום לב, עליו להגיש דו"חות תקופתיים, מוטל עליו צו עיכוב יציאה מהארץ, וכן הגבלות על ניהול חשבון בנק, הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב, הגבלות על מעורבות בתאגיד והגבלות על תחומי עיסוק.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.