www.what2do.co.il

האם שכיר יכול לפנות להליכי פשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 4.5 מתוך 5

האם שכיר יכול לפנות להליכי פשיטת רגל?

הליך פשיטת רגל מתאים לאדם פרטי, יחיד או שותפות, שנקלעו למצב חדלות פירעון ואין ביכולתם לשלם את החובות. ההליך מיועד לאדם יחיד, עצמאי או שכיר או לעוסק מורשה, אולם לא לחברה, מכיוון שבמקרה זה יחולו הליכי פירוק או הבראה.


התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל, נכון לשנת 2018 הם: חובות מעל 17,307 שקלים, אזרחות ישראלית, וחייב שגילו 18 ומעלה. ההליך מתאים הן לעובד שכיר והן לעצמאי שאינם יכולים לפרוע את החובות שצברו בתוך פרק זמן סביר.


הליך פשיטת רגל כולל מספר שלבים עיקריים: הגשת בקשת פשיטת רגל על ידי החייב, מתן צו כינוס נכסים, חקירת חייב בידי המנהל המיוחד והגשת תביעות חוב על ידי הנושים, דיון בבקשה והכרזת פשיטת רגל, מימוש נכסים, קבלת הפטר סופי ופתיחת דף כלכלי חדש.


כדי לפתוח בהליך פשיטת רגל, החייב נדרש בשלב ראשון להגיש בקשת פשיטת רגל אל הכונס הרשמי ולבקש להכריז עליו כפושט רגל. בשלב הבא, לאחר תגובת הכונס הרשמי, יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי.


הליך פשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה


בחודש ספטמבר 2013, נכנסה לתוקף הרפורמה החדשה בפשיטת רגל. בעקבות הרפורמה, ברוב המקרים לאחר הגשת בקשת פשיטת רגל ניתן צו כינוס לבקשת החייבים, וההליך מתקדם לשלב הבא, שמוביל לדיון בבקשה והכרזת פשיטת רגל.


הרפורמה החדשה מגבילה את הליכי פשיטת רגל בזמן, כך שהחייב יכול לקבל תכנית פירעון וצו הפטר מחובותיו בתוך ארבע עד חמש שנים. בהתקיים תנאים מסוימים, הכוללים, בין היתר, שיתוף פעולה עם בעלי התפקידים המעורבים בהליך, התנהלות בתום לב וגילוי מידע על רכוש ונכסים, החייב יכול לקבל צו הפטר גם בתוך שנה וחצי עד שנתיים.


כאמור, לאחר הגשת הבקשה לבית משפט, ניתן צו כינוס לנכסי החייב. עם מתן צו כינוס ממנה בית המשפט מנהל מיוחד לטיפול בהליך ומטיל מספר חובות ומגבלות על החייב, כגון: צו עיכוב יציאה מהארץ, צו תשלומים חודשיים, הגשת דו"חות למנהל המיוחד ועוד. במסגרת הליך פשיטת רגל נכסי החייב ממומשים לצורך כיסוי החובות, כך שהנאמן רשאי למכור את הנכסים, באישור של הכונס הרשמי ובית המשפט, לצורך פירעון חלקי של החובות.


חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב


לאחר מתן צו כינוס, נדרש המנהל המיוחד לגבש חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב באמצעות עריכת חקירה מקיפה בענייניו. כדי לבצע את החקירה, המנהל המיוחד מוסמך לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים להכנסות, הוצאות, חבויות ונכסי החייב, מהחייב עצמו או מכל אדם שסביר כי המידע מצוי ברשותו או בידיעתו.


לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל, מגיש המנהל המיוחד את תכנית הפירעון לאישור בית המשפט. התכנית מציעה מסגרת לפירעון חלקי של החובות, והיא כוללת תשלומים חודשיים והכנסות ממימוש נכסי החייב. השיקולים בגיבוש התכנית הם יכולותיו הכלכליות של החייב, גיל, השכלה, מקצוע וניסיון מקצועי, מצב משפחתי הוצאות מחייתו ומחיית בני ביתו והיקף החובות. אם בית המשפט מאשר את התכנית, יוכל החייב לקבל הפטר מותנה במעמד הכרזת פשיטת רגל.


במקביל לחקירת החייב וגיבוש תכנית פירעון, נדרשים הנושים להגיש תביעות חוב לכונס הרשמי. את התביעה עליהם להגיש בתוך חצי שנה מיום מתן צו כינוס. נושה שלא יגיש תביעת חוב, לא יהיה זכאי לקבל דיבידנד מנכסי החייב, ומלוא החוב יימחק עם מתן צו הפטר.


דיון בבקשת פשיטת רגל וקבלת הפטר


לאחר כשנה וחצי ממתן צו כינוס, מקיים בית המשפט דיון בבקשת פשיטת הרגל ובתכנית פירעון. במסגרת הדיון, אם יקבל בית המשפט את בקשת פשיטת הרגל, הוא יכריז על החייב כפושט רגל. אם בית המשפט יאשר את התכנית, היא תבוצע במשך כשלוש שנים נוספות, ובמסגרתה חלק מנכסי החייב יימכרו לצורך פירעון חלקי של החובות.


בחלוף ארבע שנים לפחות מיום מתן צו כינוס, רשאי החייב להגיש בקשה למתן הפטר. בית המשפט מתחשב בין היתר בגילו ומצבו הבריאותי של החייב, תום הלב, שיתוף הפעולה וזהות הנושים. בית המשפט רשאי לתת לחייב הפטר מידי, הפטר מותנה, הפטר מותנה או לדחות את הבקשה.


לאורך כל ההליך מוטלת על החייב חובה למסור מידע אמתי ומלא ולשתף פעולה עם בעלי התפקידים. עליו לעמוד בצו התשלומים החודשיים, להגיש דוחות ולפעול בתום לב. כאשר החייב עומד בכל התנאים ופועל על פי הוראות בית המשפט, הוא יכול לקבל צו הפטר, בסיום ההליך ולפתוח דף כלכלי חדש בחייו, ללא חובות וללא נכסים. הצו מוחק את רוב החובות, פרט לחובות שההפטר לא חל עליהם, כגון: חובות שנוצרו עקב קנסות, חובות שנוצרו במרמה, וחובות לפי פסק דין בתביעת מזונות.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.