www.what2do.co.il

מכירת דירה תפוסה בפשיטת רגל, מהי המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 4.6 מתוך 5

מכירת דירה תפוסה בפשיטת רגל, מהי המשמעות?

כאשר חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל מוכר כדייר מוגן, על פי חוק הגנת הדייר, המנהל המיוחד רשאי למכור את דירת המגורים של החייב, בכפוף לאישור מבית המשפט, רק כאשר החייב ובני משפחתו מתגוררים בה, כך שמי שירכוש את הדירה לא יוכל לפנות אותם והם יהפכו להיות הדיירים שלו.


כאשר דירת מגורים של פושט רגל נמכרת מראש כדירה תפוסה, ערכה יורד משמעותית ואף הופך במקרים רבים את העסקה לבלתי משתלמת מבחינה כלכלית. ואולם, בכל מקרה, גם אם מכירת הדירה מתבצעת בפועל, בזמן שהחייב מוכר כדייר מוגן, לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, כדי לפרוע את החובות ולהשיב את התמורה לנושים, היא תחייב את בעל הדירה לאפשר לחייב ולבני משפחתו להמשיך ולהתגורר בה.


הגנת דירת מגורים של החייב


מימוש נכסי חייב הוא שלב של כינוס נכסים בהליך פשיטת הרגל שבמסגרתו הנאמן, בפיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט, מוכר ומפרק את נכסי החייב, אשר ניתנים לחלוקה, לצורך פירעון חלקי של החובות באמצעות תשלום דיבידנד לנושים. כאשר דירה המשמשת למגורים של חייב, בן או בת זוגו ובני משפחה הגרים עמו, ניתן למכור במסגרת הליך פשיטת רגל רק באישור בית המשפט. 


סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל עוסק בהגנת דירת המגורים של החייב, וקובע כי אם היו כלולים בנכסי החייב נכסים המשמשים למגורים לחייב, בן או בת זוגו או ילדים הגרים עמו, רשאי בית המשפט להורות שלא יימכרו אלא אם הוכח תחילה, להנחת דעתו, שיהיה להם מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלופי, בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת.


כדי שהנאמן יוכל לממש את דירת המגורים של החייב, עליו להגיש בקשה לבית המשפט. לאחר עיון בבקשה, רשאי בית המשפט להורות, על פי שיקול דעתו, שהדירה לא תימכר במסגרת הליך פשיטת הרגל. התנאי למכירה הוא שיוכח כי לחייב ובני משפחתו הגרים עמו יהיה מקום מגורים סביר או שניתן להם סידור חלופי.


הפקודה אינה מגדירה באופן מפורש מהו ההסדר החלופי הרצוי בעת בקשת מימוש דירת מגורים, לפיכך ניתן לבית המשפט שיקול דעת רחב בכל הנוגע להפעלתו של סעיף זה. על כן הסידור החלופי יכול להיות בסיפוק מקום מגורי חלופי, בתשלום פיצויים או בדרך אחרת. ואף הסידור החלופי אינו חייב להיות תואם את דירת המגורים של החייב בגודלה, ברמתה, או בזכות הבעלים בנכס.


מכירת דירה לפי חוק הגנת הדייר


במקרים שבהם חל חוק הגנת הדייר, הגנת בית המגורים נקבעת בהתאם לחוק הגנת הדייר ולא על פי סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל. דייר מוגן הוא שוכר שחוק הגנת הדייר חל עליו, אם הוא מחזיק בדירה ושילם עבורה דמי מפתח, או אם הוא לא שילם דמי מפתח אך נכנס לנכס לפני שנת 1940.


כמו כן, דייר מוגן הוא דייר שהיה זכאי להחזיק בנכס עד לתאריך 20.08.1968, ושבחוזה השכירות לא צוין במפורש כי חוק הגנת הדייר לא חל עליו, או דייר שנכנס לנכס לאחר 20.08.1968, ובחוזה השכירות נכתב כי יקבל מעמד של דייר מוגן. וכן, כל בן משפחה שהפך לדייר ממשיך לאחר שעברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי.


סעיף 33 לחוק הגנת הדייר מעניק זכות של דיירות מוגנת למי שהחזיק בנכס בבעלותו או חוכר לדורות, במקרה שבו פקעה זכותו, בעקבות מימוש או חלוקת הנכס במסגרת הליכי פשיטת רגל. כאשר החייב מוכר כדייר מוגן על פי סעיף זה, דירה המשמשת למגורים נמכרת כתפוסה, דבר שמוריד מאד את ערכה, כך שבעל הדירה החדש אינו יכול לפנות את החייב ובני משפחתו המתגוררים בנכס, והם הופכים להיות הדיירים שלו.


במסגרת הליכי פשיטת רגל נוטים בתי המשפט להחיל את סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל ומורים של מכירת דירת מגורים של חייב, רק במקרים שבהם לא חל סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. כלומר, כאשר החייב לא בעל הנכס או חוכר לדורות רשום, או במצב שבו החייב ויתר בהסכם משכנתא על הזכות המוענקת לו בסעיף 33 לחוק.


כמו כן, בניגוד לסעיף 33 לחוק הגנת הדייר, סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל מעניק הגנה על נכס יחיד שהוא דירת המגורים של פושט רגל. הסעיף בפקודה קובע כי קיימת אפשרות לפנות את החייב ובני משפחתו מדירת מגורים, רק לאחר שבית המשפט השתכנע כי החייב יזכה לסידור מגורים חלופי ומובטחת לו קורת גג, באמצעות דירה חלופית, או בתשלום פיצויים או דמי שכירות. כך שבכל מקרה לא ייווצר מצב שבו לחייב ולבני משפחתו לא יהיה מקום לגור בו.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.