www.what2do.co.il

חוסר שיתוף פעולה של פושט רגל, מהן ההשלכות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוסר שיתוף פעולה של פושט רגל, מהן ההשלכות?

חייב בפשיטת רגל נדרש להתנהל בתום לב, לשתף פעולה עם בעלי התפקידים ולגלות כל מידע על הרכוש והנכסים שבבעלותו, במטרה לקדם את מתן צו ההפטר. התנהלות בחוסר תום לב עלולה להוביל לביטול הליך פשיטת רגל שנפתח על פי בקשת החייב, ואף עלולה להוות עבירה פלילית שדינה מאסר.


במסגרת הליכי פשיטת רגל מוטלות על החייב הגבלות וחובות שונות. עם מתן צו כינוס נכסים החייב נדרש לפנות אל המנהל המיוחד לצורך תיאום מועד לבדיקה כלכלית במסגרת חקירתו. החייב נדרש לשלוח בדואר רשום את צו הכינוס והודעה לנושים כחודש ימים לאחר שניתן הצו, וכן עליו לשלוח העתק ללשכת ההוצאה לפועל בכל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגדו.


לאחר מתן צו כינוס, החייב נדרש לעמוד בצו תשלומים חודשי לטובת פירעון החובות לנושים ועליו להגיש דו"חות תקופתיים למנהל המיוחד על מצבו הכלכלי. על החייב מוטל צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות על ניהול חשבון בנק כך שהוא נחשב ללקוח מוגבל מיוחד והגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב.


בית המשפט רשאי, להורות שכל דבר דואר הממוען אל החייב יופנה או יימסר לכונס הרשמי או למנהל המיוחד, ואף ניתן להטיל על החייב הגבלות נוספות עם הכרזת פשיטת הרגל. כמו כן, ישנם מספר תחומי עיסוק אשר החוק אוסר על חייב בפשיטת רגל לעסוק בהם, כגון: עריכת דין, תיווך מקרקעין, קבלנות ועוד.


מהי התנהלות בחוסר תום לב?


סעיף 55 לפקודת פשיטת הרגל מונה את העילות לביטול הכרזת פשיטת רגל וקובע כי בית המשפט רשאי לבטל את ההליך אם סבר כי החייב לא היה צריך להיות מוכרז פושט רגל, או הוכח שחובותיו נפרעו במלואם, וכן עקב התנהלות בחוסר תום לב וניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.


ניצול לרעה והתנהלות בחוסר תום לב יכולים לבוא לידי ביטוי עקב אי שקיפות מצד החייב ואי גילוי כל מידע על רכוש שבבעלותו במסגרת חקירתו, וכן אי שיתוף פעולה לצורך ניהול ההליך ומימוש הנכסים, אי התייצבות לחקירה ואי מסירת מידע, אי מיצוי כושר השתכרות, אי עמידה במסגרת הוצאות סבירה ואי קיום חובות כולל עמידה בתשלומים חודשיים והגשת דו"חות תקופתיים.


אי שיתוף פעולה עם מימוש הנכסים עלול להביא לביטול ההליך ובמקרה שכבר ניתן לחייב צו הפטר, הוא עלול להוביל לביטול הצו. לפיכך, חייב שקיבל הפטר נדרש על אף הצו להמשיך ולסייע לפי דרישת הנאמן במימוש נכסיו המוקנים לנאמן ובחלוקתם. כאשר אי סיוע לנאמן מהווה עבירה ועלול להביא לביטול ההפטר.


ביטול הליך בשל ניצולו לרעה על ידי החייב


בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, הוגשה בקשה על ידי הנושים לביטול הליך פשיטת רגל בעניינו של החייב, בהתאם להוראת סעיף 55(ב) לפקודת פשיטת הרגל, תוך החרגה של הליך מימוש דירת החייב. לאחר בחינת התיק, סבר בית המשפט כי יש לקבל את הבקשה של הנושים לביטול הליך פשיטת רגל בשל ניצולו לרעה על ידי החייב מהטעמים הבאים:


ראשית, החייב לא הפקיד את הסכום הקבוע בהחלטה בבקשה למתן הפטר וביצועה של החלטה זו לא עוכב. על כן לא ניתן לסיים את ההליך על דרך של הפטר, ומנגד החייב לא אפשר לסיים את ההליך בדרכים אחרות, ואף לא הציע כל הצעה לנושים, בשעה שיש לו נכס שיאפשר את פירעון חובותיו ובזמן שהחייב נהנה מהגנות ההליך ובאופן המונע מהמבקשים ויתר הנושים לרדת לנכסיו.


שנית, בית המשפט סבר כי החייב לא הפנים את עובדת היותו פושט רגל ונראה כי הוא מתנהל בהליך כראות עיניו, נוקט בהליכים משפטיים בערכאות שונות כאוות נפשו מבלי שקיבל לכך את אישור הנאמן ובית המשפט. חמור מכך, למרות הערה בדבר האיסור בנקיטת הליכים באופן עצמאי, התעלם החייב מהוראות בית המשפט ופתח ביום למחרת בהליך משפטי נוסף.


שלישית, ההליכים שבהם נוקט החייב מונעים למעשה מהנאמן לפעול למימוש הנכס, גוררים את המבקשים להתדיינויות משפטיות רבות, שבסופם אף נמנע החייב מלשאת בהוצאות שבהן חויב.


רביעית, לא זו בלבד שהחייב לא מאפשר את סיומו של ההליך, אלא דואג לעכב אותו תוך נקיטת סחבת והגשת אין סוף בקשות אשר יש לתהות אף על עצם הגשתן שעה שהוא מיוצג על ידי עורך דין ומעלה טענות בדבר חסרון כיס.


חמישית, החייב לא עומד בתשלומים חודשיים, לא מוסר דוחות חודשיים, מסתיר מידע, לא מדווח על נכסים ולא משתף פעולה עם הנאמן. בנסיבות אלא נעתר בית המשפט לבקשת הנושים והורה על ביטולו של ההליך בהתאם לסעיף 55(ב) לפקודת פשיטת הרגל. ואף הורה על החייב לשאת בהוצאות המבקשים והנאמן בסך של 15,000 שקלים כל אחד.


פש"ר 1728-02
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.