www.what2do.co.il

עמדת הכונס הרשמי בפשיטת רגל, כיצד היא משפיעה על ההליך?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עמדת הכונס הרשמי בפשיטת רגל, כיצד היא משפיעה על ההליך?

הכונס הרשמי הוא יחידה באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים, המהווה גורם המופקד על הטיפול בהליך פשיטת רגל, לרבות פשיטת רגל של אדם פרטי, הליך פירוק חברות, הבראת חברות והסדרי נושים.


הכונס הרשמי הוא צד בהליכי חדלות פירעון המתקיימים בבתי המשפט המחוזיים. בסמכותו למנות בעלי תפקיד אשר יפעלו בהליכי פשיטת רגל מטעמו, כגון: מנהל מיוחד ונאמן. והוא אחראי בין היתר על חקירת החייב, הגשת דו"חות ועמדות לבית המשפט ופיקוח על בעלי התפקידים אשר מינה.


אישור בקשת פשיטת רגל על ידי הכונס הרשמי


מטרת הליך פשיטת רגל היא לגבש תכנית לפירעון חלקי של החובות שצבר החייב בהתאם ליכולתו הכלכלית, ובסופו של ההליך לקבל צו הפטר ולפתוח דף חדש. ההליך נפתח בבקשת פשיטת רגל על ידי החייב או על ידי הנושים, כאשר בשלב הראשון, יש להגיש את הבקשה לכונס רשמי. רק לאחר קבלת התייחסות של הכונס, ניתן להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי.


את הבקשה יש להגיש לכונס הרשמי על פי התנאים המפורטים בפקודת פשיטת הרגל, כך שסך החובות גבוה מסכום של 17,307 שקלים, בצירוף טפסים נדרשים, מסמכים המעידים על המצב הכלכלי, תצהיר, כתב ויתור על סודיות ותשלום פיקדון.

 

לאחר הגשת הבקשה, נותן הכונס הרשמי אישור בדבר קבלת העתק הבקשה והמסמכים שצורפו לה וכן אישור על הפקדת הפיקדון. את האישורים יש להגיש לבית המשפט יחד עם הבקשה. במקרים חריגים, הכונס הרשמי מודיע לחייב שהוא לא מאשר את הבקשה, ובמצב זה, החייב נדרש לצרף את הודעת הכונס לבקשה שיגיש לבית המשפט.


מתן צו כינוס נכסים בכפוף לאישור הכונס


לאחר הגשת בקשת פשיטת רגל, בכפוף לאישור מהכונס הרשמי, מוציא בית המשפט צו כינוס נכסים לנכסי החייב וממנה מנהל מיוחד לטיפול בהליך חקירת החייב והצעת תכנית לפירעון החובות. במקרה שהכונס לא אישר את הבקשה לפשיטת רגל, בית המשפט רשאי לתת צו כינוס רק במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, ובתנאי שבית המשפט שמע את עמדת הכונס הרשמי ושוכנע כי החייב פנה תחילה לכונס.


לאחר עיון בבקשה ומתן צו כינוס, קובע בית המשפט דיון בבקשה לפשיטת רגל, אשר מתקיים, על פי הרפורמה החדשה בפשיטת רגל, לאחר כ- 18 חודשים מיום מתן צו כינוס. במסגרת הרפורמה, ברוב המכריע של המקרים ניתן צו כינוס לבקשת החייב וההליך מתקדם לשלב הבא.


מתן חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב


לאחר מתן צו כינוס, המנהל המיוחד או הכונס הרשמי נדרשים לגבש חוות דעת על מצבו של החייב. לשם כך נערכת חקירה מקיפה על ידי המנהל המיוחד או הכונס בענייניו הכלכליים של החייב. חוות הדעת מוגשת לבית המשפט לפחות 15 ימים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת פשיטת הרגל.


חוות הדעת כוללת פירוט של ממצאי החקירה, הערכה בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב והאופן שבו ניהל את עסקיו, פירוט הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב, אופן שיתוף הפעולה של החייב בחקירה וכדומה. בנוסף חוות דעת כוללת הערכה של הכונס הרשמי בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפיו והמלצה לגבי הדרך שיש לפעול.


במסגרת הדיון בבקשת פשיטת רגל, רשאי בית המשפט לתת צו פשיטת רגל, לאשר את תכנית הפירעון ולתת הפטר מותנה. בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה ולבטל את הליך פשיטת הרגל, או לתת הפטר לאלתר, או לדחות את המועד למתן ההחלטה, כדי לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר עם הנושים.


אם בית המשפט קיבל את הבקשה והוכרזה פשיטת רגל, נכסי החייב מועברים למימוש על ידי הנאמן, בפיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט. הנאמן מוכר ומפרק את הנכסים אשר ניתן על פי דין למימוש לצורך פירעון חלקי של חובות באמצעות תשלום דיבידנד לנושים.


מתן צו הפטר לבקשת הכונס הרשמי


השלב האחרון בהליך פשיטת רגל הוא מתן צו הפטר. צו הפטר ניתן על ידי בית המשפט לבקשת החייב או לבקשת הכונס הרשמי או בעל תפקיד מטעמו. הצו פוטר את החייב מכל חוב שנתבע במסגרת תביעות חוב או שניתן היה לתבוע בהליך פשיטת הרגל, פרט לחובות שההפטר אינו חל עליהם כולל חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות.


צו הפטר מאפשר לחייב לפתוח דף כלכלי חדש בחייו ומשמש להגנה נגד תביעות שיוגשו נגד החייב ביחס לחובות שנוצרו לפני ההליך. הצו עשוי לקבוע תנאים שעל החייב למלא כדי לקבל את ההפטר והוא יכול לחול באופן מידי לאחר הכרזת פשיטת רגל, זאת כאשר לחייב אין נכסים והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, וכאשר עמדת הכונס הרשמי היא שאין בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.