www.what2do.co.il

בקשת פשיטת רגל על ידי נושה, מהם התנאים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בקשת פשיטת רגל על ידי נושה, מהם התנאים?

הליך פשיטת רגל נפתח באמצעות הגשת בקשה לפשיטת רגל לבית המשפט המחוזי, ביוזמת החייב או ביוזמת הנושה. בקשת פשיטת רגל על ידי נושה מוגשת במטרה לכנס ולממש את נכסי החייב באופן מקסימלי, ולמנוע ממנו להבריח את נכסיו, וגם במקרים שבהם הליכי הוצאה לפועל לא סייעו לנושה לגבות את החובות.


נושה הוא כל מי שחייבים לו כסף או רכוש. הוא יכול להיות אדם פרטי, חברה, או תאגיד פיננסי כמו בנק ועוד. הליך פשיטת רגל מאפשר לנושה לגבות את החובות המגיעים לו או חלק מהם באמצעות מימוש נכסי החייב וצו תשלומים חודשי. בסוף ההליך, השואף לאזן בין זכויות הנושה לזכויות החייב, יקבל הנושה את הדיבידנד המגיע לו, כלומר החלק היחסי מכלל החוב שיקבל כל אחד מהנושים בעת פירעון החובות, והחייב יוכל לפתוח דף כלכלי חדש ללא חובות וללא נכסים באמצעות מתן צו הפטר.


מהם התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל?


נושה המעוניין להגיש בקשת פשיטת רגל נדרש לעמוד בארבעת התנאים הבאים:


נכון לשנת 2018, החוב לנושה צריך להיות מעל 86,270 שקלים. אם הבקשה מוגשת על ידי שני נושים או יותר, סך כל החובות שהחייב חייב להם צריך להיות מעל 86,270 שקלים. עם זאת, בהתקיים נסיבות מיוחדות, רשאי הנושה להגיש לכונס הרשמי בקשת פשיטת רגל גם בגין חוב הנמוך מסכום זה ובית המשפט רשאי לאשר את הבקשה מטעמים מיוחדים שיירשמו.


החוב שבגינו הוגשה בקשת פשיטת רגל על ידי הנושה צריך להיות סכום קצוב בכסף, כלומר סכום שניתן לחישוב ושיש לשלם אותו מיד או במועד קבוע שטרם חלף. החייב נדרש להתגורר בארץ או שהוא גר בה עד שנה לפני הגשת הבקשה והוא ביצע מעשה פשיטת רגל בתוך שלושה חודשים טרם הגשת הבקשה.


הנושה רשאי להגיש בקשה למתן צו כינוס אם אירע מעשה פשיטת רגל בתוך שלושה חודשים שקדמו להגשת בקשת פשיטת רגל, והבקשה מסתמכת על מעשה זה. מעשה פשיטת רגל יכול להתרחש במקרה של הברחת נכסים אם החייב נתן או שעבד נכס בנסיבות המעידות על העדפת מרמה של נושים.


כמו כן, מעשה פשיטת רגל יכול להתרחש אם החייב ביצע מעשים בכוונה להתחמק מנושים, למשל יצא מהארץ ונשאר בחו"ל, עזב את ביתו או נמנע מלהגיע למקום עבודתו רק כדי להתחמק מנושה וכדומה. ואף כאשר הוטל עיקול על נכס של החייב ומכירתו בהוצאה לפועל על פי צו בית משפט. או הוגשה הודעה מטעם החייב על כך שהוא לא יכול לשלם את חובותיו, או על הפסקת תשלום החוב. או אם החייב לא מילא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת רגל בפרק הזמן הנדרש.


במקרה שנושה מובטח מעוניין להגיש בקשה, הוא יכול לציין במסגרת הבקשה שהוא מוכן לוותר על הערובה לטובת כלל הנושים אם החייב יוכרז כפושט רגל, או לתת הערכה של שווי הערובה. במצב זה בקשתו תתייחס לעודף החוב שמגיע לנושה, לאחר הפחתת השווי המוערך של הערובה. ביחס לעודף החוב ייחשב הנושה כנושה רגיל ולא כמובטח.


כיצד יש להגיש את הבקשה?


בקשת נושה מוגשת לכונס הרשמי נגד אדם אשר חייב לפחות 86,270 שקלים, לשם מתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל. נושה אשר עומד בתנאים המפורטים, הכוללים את גודל החוב, חוב שהוא סכום קצוב בכסף, קיומו של מעשה פשיטת רגל וקיומו של קשר של החייב לישראל, רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל נגד האדם אשר חייב לו כספים.


סעיף 172 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט המחוזי בעל הסמכות הבלעדית לדון בהליכי פשיטת רגל ואם הוא מקבל את הבקשה, ניתן צו כינוס לנכסי החייב לשם העברתם לידי הנאמן, וחלוקת תמורתם בין הנושים.


את הבקשה יש להגיש בשלב ראשון לכונס רשמי, באמצעות טופס בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל. הטופס צריך להיות ערוך כתצהיר וחתום בפני עורך דין, ויש לצרף מסמכים וטפסים התומכים בבקשה ומוכיחים את קיומו של החוב.

 

לאחר קבלת אישורו של הכונס, על הנושה להגיש את הבקשה לפשיטת רגל לבית המשפט המחוזי. את הבקשה לפתיחת תיק יש להגיש בארבעה עותקים: לבית המשפט, לכונס הרשמי, לחייב ולנושה. יש לצרף אישור של הכונס הרשמי על פתיחת תיק פשיטת רגל, אישור על תשלום פיקדון מהכונס הרשמי וטופס בקשת נושה למתן צו כינוס.


כעבור מספר חודשים ממועד הגשת הבקשה למתן צו כינוס והכרזת פשיטת רגל יקבע בית המשפט מועד לדיון בבקשה בנוכחות הנושה, החייב והכונס הרשמי. עד למועד הדיון החייב רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות לבקשת פשיטת רגל, באמצעות טופס התנגדות ותצהיר על העובדות הכלולות בנימוקי החייב.


במהלך הדיון הנושה נדרש להציג בפני בית המשפט ראיות להוכחת החוב, הוכחה שהבקשה נמסרה לחייב והוכחות למעשה פשיטת רגל בידי החייב. בית המשפט רשאי להוציא צו כינוס נכסים לנכסי החייב, אם השתכנע כי הבקשה מוצדקת ויש תועלת לנושה בפתיחת ההליך. בתוך ששה חודשים מיום מתן צו כינוס הנושה נדרש להגיש תביעת חוב לבעל התפקיד שמטפל בהליך שיכול להיות המנהל המיוחד או הנאמן.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.