www.what2do.co.il

מהם נכסים פטורים בפשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהם נכסים פטורים בפשיטת רגל?

הליך פשיטת רגל הוא מצב משפטי שמסייע לחייב שלא יכול לעמוד בחיובים אשר נטל על עצמו. ההליך מאפשר מצד אחד לנושים לגבות את החובות המגיעים להם או חלק מהם, ומצד שני מאפשר לחייב לקבל פטור מהחובות שאותם הוא לא יכול לפרוע, באמצעות מתן צו הפטר בסיום ההליך.


ההליך נפתח עם הגשת בקשת פשיטת רגל על ידי החייב או הנושים. בית המשפט רשאי לקבל או לדחות את הבקשה, בהתאם להמלצת הכונס הרשמי ושיקול דעתו. אם הבקשה התקבלה, מוציא בית המשפט צו כינוס נכסים ולאחר מתן הצו, נכסי החייב עוברים לפיקוח הכונס, עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר עם הנושים או תוכרז פשיטת רגל.


הכונס הרשמי פועל לכינוס נכסי החייב וכל ההליכים המשפטיים והליכי הוצאה לפועל נגד החייב מעוכבים. עם מתן הצו ממנה בית המשפט מנהל מיוחד לטיפול בהליך ומוטלות על החייב מספר חובות ומגבלות, כמו צו תשלומים חודשיים, הגשת דו"חות על מצבו הכלכלי ועוד.


בשלב הבא נערך דיון בעניינו של החייב בבית המשפט, ושם מתקבלת החלטה האם להכריז על החייב כפושט רגל או לא. במקרים שבהם הוכרזה פשיטת רגל קובע בית המשפט אילו נכסים מועברים לנאמן לצורך מכירתם וחלוקת התמורה לנושים. לאחר מכן, הנאמן, בפיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט, מוכר ומפרק את הנכסים של החייב אשר ניתן על פי דין לחלק אותם לצורך פירעון חלקי של החובות באמצעות תשלום דיבידנד לנושים.


אילו נכסים פטורים בפשיטת רגל?


סעיף 86 לפקודת פשיטת הרגל מבקש להבטיח תנאים מינימליים של קיום בכבוד לחייב ובני משפחתו. סעיף זה מונה את הנכסים הפטורים בפשיטת רגל שאינם ניתנים למימוש, והם: צרכי אוכל המשמשים את החייב ובני משפחתו הגרים עמו, בגדים, מיטות, כלי מיטה, ציוד רפואי, תרופות, כלי אוכל, כלי מטבח וכלי בית אחרים החיוניים לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו.


כמו כן, לא ניתן למכור תשמישי קדושה, מכונות המשמשות לפרנסת החייב, כלים, מכשירים ומיטלטלין אחרים, וכן בעלי חיים שנדרשים לחייב לקיים את מקור פרנסתו ופרנסת בני משפחתו. אם החייב נכה לא ניתן לממש כלים, מכשירים, מכונות, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים, הנחוצים לו עקב נכותו.


כספים הנמצאים בקופת גמל, בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים של החייב ניתנים למימוש בכפוף למגבלות, כך שאם הכספים מיועדים לתשלום קצבה לא ניתן לפדות אותם לפני המועד לתשלום, אולם אם הגיע המועד לתשלום, או אם הכספים אמורים להיות משולמים בתשלום חד פעמי, רשאי הנאמן לפדות אותם באישור בית המשפט.


מימוש דירת המגורים של החייב


הגנה מיוחדת על קורת הגג של החייב ובני משפחתו, ניתנת באמצעות חוק הגנת הדייר וסעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל. לפיכך, כאשר החייב הוא הבעלים או החוכר לדורות של הדירה, וזכותו בנכס רשומה, חל סעיף 33 לחוק הגנת הדייר והחייב הופך לדייר מוגן.


בפועל ניתן למכור את הדירה, אולם לא ניתן לפנות את החייב ובני משפחתו המתגוררים עמו מהדירה. אם החייב אינו בעל זכות רשומה בדירה, חל סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל, המאפשר את מכירת דירת המגורים ופינויה, בתנאי שיסופק לחייב דיור חלופי באמצעות דירה אחרת למגורים או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת.


אילו נכסים ניתנים למימוש במסגרת ההליך?


סעיף 85 לפקודת פשיטת הרגל קובע אילו נכסים ניתנים למימוש במסגרת ההליך, כולל כל נכס שהיה שייך לחייב מתחילת ההליך, כל נכס שרכש או שניתן לו עד למתן הפטר, זכויות רכושיות של החייב, נכסים ניידים שהיו בתחילת ההליך בהחזקתו או בשליטתו של החייב לצורך עיסוקו.


הנאמן רשאי לפדות כספים מתכנית חיסכון שטרם הגיע מועד פדיונה, באישור הכונס הרשמי. אולם במקרה זה נדרש בית המשפט לתת לחייב הזדמנות לטעון נגד אישור פדיון הכספים מקופת הגמל או מתכנית החיסכון.


לנאמן מוענק הכוח להפעיל זכות או לנקוט בהליכים לצורך הפעלת זכות לגבי נכס. הוא יכול לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסי החייב ולהתגונן בהליך. הנאמן רשאי למכור את הנכסים במכירה פומבית או באופן פרטי. הוא מוסמך להעביר את כל הנכסים לאדם אחד או למכרם חלקי מהם, בכפוף לאישור הסכמת הכונס הרשמי, והוא רשאי לנהל את עסקו של החייב, לצורך פירוק העסק.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.